Reciklažno dvorište bi grad Varaždin trebao dobiti do kraja ove godine, a u listopadu bi građani Varaždina trebali dobiti kante za biorazgradivi komunalni otpad.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je Gradu Varaždinu 115 500 kuna za financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Varaždinu. Fond će tako u stopostotnom iznosu financirati dokumentaciju za projekt koji bi trebao profunkcionirati do kraja ove godine na Motičnjaku, priopćili su iz Grada Varaždina.

Buduće varaždinsko reciklažno dvorište u skladu je s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Nacionalne strategije zaštite okoliša, kao i europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša.

Na reciklažnom dvorištu bit će omogućeno prikupljanje različitih vrsta otpada na za to posebno predviđenom i izgrađenom mjestu koje će biti ustrojeno prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima.

Inače, do 31. kolovoza trebao bi završiti postupak javne nabave spremnika i specijalnih komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada kojim će se nadograditi postojeći sustav primarne selekcije na mjestu nastanka.

Njihovu nabavku također sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u iznosu od 40 posto.

Nabavit će se 17 tisuća posuda zapremine 10 litara za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada u kuhinjama domaćinstava, 10 tisuća  posuda zapremine 120 litara za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada, 200  posuda zapremine 240 litara za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada, 200  posuda zapremine 360 litara za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada i 10 tisuća posuda zapremine 120 litara za odlaganje otpadne plastike varaždinskim bi domaćinstvima trebalo biti podijeljeno do kraja listopada.

U Gradu Varaždinu primarna selekcija komunalnog otpada na mjestu nastanka provodi se od 2002. godine. Osim posuda za odlaganje miješanog komunalnog otpada i onih za odlaganje otpadnog papira, plastike i tetrapaka po domaćinstvima i poslovnim prostorima, na 170 lokacija u Varaždinu i prigradskim naseljima postavljeni su zeleni otoci za odlaganje otpadnog stakla.

Od 2012. godine krupni otpad odvozi se na poziv i zahtjev korisnika, a od listopada prošle godine na isti se način odvoze tekstil i otpadni metal.

Komentari

30.07.2014. 10:54h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Ilustracija