financiranje projekata i programa

Do ponedjeljka otvoren Javni poziv za financiranje udruga Općine Maruševec

Objavljeno: 14.02.2020. 18:46

Zadnja izmjena: 14.02.2020. 18:49

U cilju doprinosa ispunjavanja ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima, Općine Maruševec je sredinom siječnja raspisala Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec.

- Za navedene projekte i programe u proračunu Općine Maruševec za 2020. godinu osigurano je 351.500,00 kuna. Najniži iznos koji će Općina Maruševec odobriti za projekte i programe iznosi 3.000 kuna, a najviši 70.000 kuna. Jedna udruga može prijaviti najviše dva programa i dva projekta i to zaključno do ponedjeljka 17. veljače ove godine - ističe načelnik Damir Šprem te napominje da će Općina Maruševec financirat programe i projekte udruga koji se odnose na 6 područja.

- Na tragu dosadašnje uspješne prakse udruge će moći prijaviti programe i projekte koji se odnose na zaštitu i promicanje tradicijske baštine maruševečkog kraja, poticanje i afirmaciju kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih, poticanje i afirmaciju kulturnog amaterizma, poticanje i afirmaciju tehničke kulture, zaštitu i promicanje tekovina domovinskog rata te unapređivanje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana, pojašnjava zamjenik načelnika Mario Klapša te dodaje da se cjeloviti Javni poziv s pripadajućim dokumentima nalazi na internetskim stranicama Općine Maruševec.

Komentari