oglas za posao

Dom za starije i nemoćne Varaždin zapošljava njegovatelja, evo kako se prijaviti

Objavljeno: 12.02.2024. 18:53

Zadnja izmjena: 12.02.2024. 18:53

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavojna 6, 42 000 Varaždin na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin raspisuje

N   A   T   J   E  Č  A  J

za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

NJEGOVATELJ/ICA – više izvršitelja/ica

Uvjeti:

  • završeno strukovno usavršavanje za njegovatelja
  • probni rad u trajanju mjesec dana

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • rodni list
  • dokaz o školovanju (svjedodžba, uvjerenje o osposobljenosti)
  • ispis radnog staža (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Za sve kandidate ne smije postojati zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Ako se na natječaj ne jave osobe s traženim obrazovanjem, postoji mogućnost zaposlenja osoba bez istog (minimalno završena osnovna škola), a koje će u roku od 1 godine morati završiti tečaj za njegovatelja/icu, troškove će snositi ustanova. Nakon završenog tečaja, postoji mogućnost sklapanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Pismene prijave na natječaj podnose se neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavojna 6, 42000 Varaždin, sa naznakom «Natječaj za zapošljavanje – NJEGOVATELJ/ICA» ili na mail: [email protected]. Za sve dodatne informacije se javiti na broj tel. 042/407-275. Natječaj će vrijediti do popunjenja potrebnog broja njegovatelja.  

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ustanova pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti. O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Komentari