većinom glasova

Donesen proračun Grada Ivanca za 2021. godinu vrijedan 53 milijuna kuna

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 22.12.2020. 09:35

Zadnja izmjena: 22.12.2020. 09:35

Foto: arhiva

Većinom od 12 glasova vijećnika HNS-a, HSU-a i HDZ-a na 42. sjednici Gradskog vijeća održanoj u petak, 18. prosinca, donesen je proračun Grada Ivanca za 2021. godinu „težak“ 53,04 milijuna kuna.

Protiv proračuna glasovalo je troje vijećnika SDP-a, dok jedan vijećnik HDZ-a i jedan vijećnik NS Reformista nisu glasovali. Nakon što je gradonačelnik Milorad Batinić, kao ovlašteni predlagač proračuna, odbio sva četiri amandmana koja je uputio SDP-ov vijećnik Čedomir Bračko, Klub vijećnika SDP-a očitovao se da neće glasovati za proračun. Gradonačelnik Batinić po tom pitanju bio je jasan:

- Budući da je vijećnik predložio da se kompletna sredstva za namjene koje je istaknuo u svoja četiri amandmana osiguraju na poziciji namijenjenoj za otkup zemljišta za uređenje glavnog ivanečkog trga, čime bi na njoj ostalo nula kuna, amandmane sam odbio. Prihvaćanje amandmana značilo bi potpuno zaustavljanje realizacije projekta uređenja glavnog gradskog trga. Želi li na takav način SDP zaustaviti projekt uređenja gradske špice? – pita se gradonačelnik.

Napominje da je dosad za uređenje trga izrađen idejni projekt, ishođena je lokacijska dozvola, a u tijeku je javna nabava za izradu glavnog projekta, kao temelj za dobivanje građevinske dozvole. A za to Grad Ivanec mora dokazati vlasništvo nad zemljištem na kojem je planiran zahvat i zato je u proračunu za 2021. bilo neophodno osigurati sredstva za otkup zemljišta.

Što se tiče amandmana vezana uz povećanje stipendija za 100 kn, gradonačelnik ističe da je on već ugrađen u proračun. Naime, Grad je već predvidio (a o tome smo već i izvijestili) da od 1. siječnja 2021. tzv. socijalne stipendije s dosadašnjih 600 rastu na 700 kuna (za 36 korisnika), dok će studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja i dalje primati 800 kuna stipendije.

Na sjednici je većinom glasova, uz jedan protivan glas SDP-a, prihvaćen četvrti rebalans proračuna za 2020. godinu te prateće izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture i Programa javnih potreba u kulturi. Uz „paketu“ s proračunom za 2021. godinu, vijećnici su usvojili proračunske projekcije za 2022. i 2023. godinu te sve prateće programe koji su sastavni dio najvažnijeg godišnjeg gradskog dokumenta: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Ivanca, Program utroška sredstava šumskog doprinosa te programi javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu za 2021. godinu.

Vijećnici su usvojili i niz drugih odluka, među njima i Odluku o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima te usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja.

Donesena je i Odluka i o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2021. godini te o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.

Usvojeno je i više točaka dnevnog reda koje se odnose na prostorno-plansku tematiku: Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje gradskih prostornih planova, a temeljem toga i  odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Ivanca, Urbanističkog plana uređenja Ivanca i Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca. Usvojeni su i planovi djelovanja u 2021. vezanih uz sigurnosnu situaciju i to Plan djelovanja Grada Ivanca u slučaju prirodnih nepogoda te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada u 2021. godini, s trogodišnjim financijskim učincima.

 

 

Komentari