općina donja voća

Donja Voća kreće u uređenje i opremanje vatrogasnog doma

Objavljeno: 25.03.2022. 18:19

Zadnja izmjena: 25.03.2022. 18:19

DVD Donja Voća na inicijativu i u suradnji s Općinom Donja Voća, prošle godine u rujnu prijavio je projekt vrijedan 7,5 milijuna kuna. Projekt je prijavljen na EU fondove, odnosno mjeru 7.4.1.

Ovih dana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu potpisali su za navedeni projekt Ugovor o financiranju. Intenzitet potpore iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova, a provedbom rekonstrukcije i opremanja DVD-a, dobit će se ukupno 1.326 m2 novo uređenog i opremljenog prostora.

Mještani će vatrogasni dom moći koristiti za organiziranje raznih društvenih događaja, održavanje postojećih i pokretanje novih manifestacija, edukativnih, kulturnih i umjetničkih događanja.

Rekonstrukcijom doma predviđeno je i dodatno uređivanja prostorija i za preostale udruge s djelovanjem na području općine koje za sada nemaju osiguran vlastiti prostor.

Komentari