projekti od 7,7 milijuna

Doznajte u kojim općinama će projekte sufinancirati Ministarstvo graditeljstva

Objavljeno: 26.07.2016. 08:32

Zadnja izmjena: 26.07.2016. 08:52

Foto: Arhiva

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja ove godine na području Varaždinske županije sufinancira 14 projekata općina i gradova u ukupnom iznosu od 1,6 milijuna kuna a ukupna vrijednost projekata iznosi 7,7 milijuna kuna. Prošle je godine Ministarstvo sufinanciralo 15 projekata s ukupnim iznosom od 1.2 milijuna kuna. 

 

 • Općina Bednja - projekt asfaltiranja najkritičnijih točaka nekih dionica nerazvrstanih cesta. Za taj projekt ministarstvo je odobrilo 140 000 kuna.
 • Općina Donja Voća -  radi se o projektu modernizacije cestovne infrastrukture. Zbog lošeg stanja nerazvrstanih cesta Općina svakog proljeća i jeseni ulaže znatna sredstva u sanaciji lokalnih prometnica u zaseocima Šinceki i Markači.  Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 160.000 kn
 • Općina Jalžabet - modernizirat će se prometna infrastruktura.  Modernizacijom tj. asfaltiranjem nerazvrstanih, vinskih  cesta želi se pružiti veći komunalni standard lokalnom stanovništvu, ali i povećati turistički potencijal Općine koji u konačnici treba rezultirati povećanjem broja posjetitelja te gospodarskim rastom ovog kraja, stoji u priopćenju iz Ministarstva, koje je za ovaj projekt odobrilo 140.000 kn.
 • Grad Lepoglava – Projekt sanacije cestovne infrastrukture u Ulici Adama i Katarine Patačić, odnosno sanacija  cestovnog klizišta. Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 80.000 kn.
 • Općina Ljubešćica - Potrebno je utvrditi troškove izgradnje/rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, osigurati materijal i opremu za asfaltiranje, proširenje, uređenje i oborinsku odvodnju te izvođače radova. Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 150.000 kn.

 • Općina Mali Bukovec – Prostor mrtvačnice će se proširiti da se osigura prostor za hladnu komoru, veća odarnica i oproštajna dvorana. Krovište će se produžiti i time dobiti natkriveni otvoreni oproštajno-ceremonijalni prostor površine 67 m2. Također će se rekonstruirat javna rasvjeta groblja ugradnjom novih kablova i LED rasvjetom po cijelom groblju te postaviti razglas. Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 100.000 kn.
 • Općina Maruševec - Projektom je planirano uređenje te asfaltiranje 1115 metara postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima Maruševec, Druškovec, Novaki i Donje Ladanje.  Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 150.000 kn.
 • Novi Marof - Projektom je predviđena izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulica Otona Ivekovića i Nikole Šubića Zrinskog u Novom Marofu, uređenje nerazvrstane ceste i vodotoka u zaseoku "Markovci"u Podevčevu, modernizacija odnosno asfaltiranje dviju nerazvrstanih cesta u Novom Marofu, jedne u Mađarevu, jedne u Završju, dvije u Remetincu, jedne u Donjem Makojišću, jedne u Gornjem Makojišću te jedne u Orehovcu. Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 110.000 kn.
 • Općina Petrijanec – Planiranom investicijom ogradit će se groblje, izgraditi glavna staza groblja ukupne dužine 110 m pogodna za kretanje komunalnih i drugih vozila, Izgradit će se sporedne staze ukupne dužine 390 m, Izgradit će se spremnik za tipske kontejnere za komunalni otpad te parkirališta kod grobne kuće te hortikulturno urediti groblje. Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 140.000 kn.
 • Općina Sveti Ilija - Projektom će se asfaltirati makadamske ceste i sanirati i modernizirati postojeće nerazvrstane cesta. Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 140.000 kn.
 • Općina Vidovec – Izgradnja sustava odvodnje uz nerazvrstanu cestu u naselju Prekno. Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 55.000 kn. Modernizirat će se i javna rasvjeta u naseljima Budislavec i Domitrovec. Ministarstvo je za to odobrilo iznos od 130.000 kn.
 • Općina Vinica - Planiraju se urediti dvije dionice nerazvrstane ceste odvojak Rupčić te parkiralište pred zgradom Općine površine 577 m2.  Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo iznos od 140.000 kn

 

Komentari