VRHUNAC VODENOG VALA! Virje Otok pod vodom, ugrožene Pušćine i Šemovec!

Objavljeno: 05.11.2012. 17:10

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:15

Foto: Željko Hajdinjak / CROPIX

Vrhunac vodenog vala na rijeci Dravi stigao je oko 4 sata ujutro u Hrvatsku i odmah prouzro?io velike probleme. Nabujala rijeka prelila se preko zaštitnog kanala na podru?je mjesta Virje Otok i ugrozila više od 60 ku?anstava. Zatvoren je i grani?ni prijelaz prema Ormožu. Proglašeno je izvanredno stanje obrane od poplave, a stanovnicima pomaže više od 70 spasitelja.

NAJNOVIJE INFORMACIJE

09.43Prema najnovijim podacima izmjeren je protok vodenog vala od ?ak 3.300 metara kubnih u sekundi. Stru?njaci Hrvatskih voda spomenuti protok nazvali su „tisu?ljetnom vodom“. Odnosno, razinom koju rijeka Drava dostiže jednom u tisu?u godina! Sre?om, u Lovre?an Otoku voda se polako po?ela povla?iti, a u Virje Otoku stagnira. U Virje Otoku svih 60 ku?a je zahva?eno vodom. Negdje su poplavljena dvorišta i podrumi, a ima i potpuno poplavljenih ku?a. Zamjenik župana Milan Pavlekovi? izvijestio je o dramati?nim doga?anjima u Lovre?an Otoku tijekom no?i. Naime, pokrenuta je no?na akcija spašavanja bake Marije Lazar koja je odbijala evakuaciju, te još tri obitelji koje su je zatražile. Tijekom ve?eri akciju spašavanja su vodili policajci iz interventne jedinice policije, te profesionalci iz JVP Grada Varaždina. No?na je akcija bila komplicirana i dramati?na jer su morali upravljati ?amcima po opasnom terenu.

08:03?ak 30-tak ku?a u Virje Otoku je pod vodom. U pojedinim ku?ama je do metar vode, a u nekima 30-tek centimetara. Voda i dalje raste i nastavit ?e, prema prognozama, rasti još najmanje dva sata. Do izlijevanja je došlo u dužini jednog kilometra nasipa i nezaustavljivo se nastavlja širiti prema ku?ama. Prve na udaru su pod ?ak metar vode. Više od 70 spasitelja u ovim trenucima pokušava obuzdati nadiranje vode prema preostalih 30-tak ku?a u naselju. Grade se ze?ji nasipi, a vatrogasci pokušavaju obraniti trafostanicu u selu. Iz Centra za obranu od poplava kažu da ?e vodeni val do Varaždina sti?i poslije 10 sati i postoji opasnost od prelijevanja rijeke kod mjesta Puš?ine. Tako?er, postoji bojazan da se Drava izlije i kod naselja Šemovec. Vrhunac vodenog vala koji je no?as stigao na podru?je Varaždinske županije ima protok od 3.140 metara kubnih u sekundi što je apsolutni rekord. To je za 400-njak metara kubnih u sekundi više nego što je izmjereno sredinom šezdesetih godina kada je djelomi?no poplavljen Varaždin.

>>Podsjetnik na velike poplave u Varaždinu iz šezdesetih godina

05:39 U mjestu Otok Virje prava drama. Oko 4 sata ujutro oglašena je uzbuna jer se Drava prelila preko zaštitnog kanala i po?ela nadirati prema više od 60 obiteljskih ku?a koliko ih se nalazi na tom podru?ju. Dežurni vatrogasci u pomo? su pozvali sve raspoložive snage, a na terenu je u ovim trenucima više od 70 spasitelja. Proglašene su izvanredne mjere obrane od polave. Svi stanovnici Otoka Virje su budni i na nogama i u suradnji sa spasiteljima pokušavaju spasiti svoju imovinu i sprije?iti nadiranje vode prema ku?ama. Evakuacija za sada nije odre?ena, no spasitelji ne isklju?uju ni tu mogu?nost. 

Vrhunac vodenog vala na Dravi stigao je iz Slovenije u Hrvatsku nešto nakon 4 sata ujutro i odmah prouzro?io velike probleme na slovensko-hrvatskoj granici. Grani?ni prijelaz koji povezuje Virje Otok i Ormož odmah je zatvoren, a uskoro su u izravnu opasnost stigli i stanovnici tog malom mjesta. Voda se naime prelila preko zaštitnog kanala i po?ela nezaustavljivo nadirati prema više od 60 obiteljskih ku?a. Voda i dalje raste!

Sre?om, mirno je na podru?ju Lovre?an Otoka gdje je stanje ostalo nepromijenjeno u odnosu na nave?er. 

05:22 Oko 4 sata ujutro vrhunac vodenog vala stigao je iz Slovenije u Hrvatsku. Zatvoren je grani?ni prijelaz Virje Otok - Ormož, a doznajemo da se Drava djelomi?no izlila na podru?ju Otoka Virje! Proglašeno je izvanredno stanje obrane od poplava, a više od 70 spasitelja pomaže stanovnicima! Evakuacija za sada nije odre?ena, no spasitelji su spremni i na taj scenarij. U Otoku Virje ugroženo je više od 60 ku?anstava!

22:27 Na podru?ju Varaždinske županije proglašene su izvanredne mjere obrane od poplave. Iz Centra za obranu od poplava objašnjavaju da proglašenje mjere nije zbog kriti?nosti situacije, ve? kako bi sve nadležne službe bile spremne za izvanredne situacije.

- Ovaj vodeni val bit ?e velika kušnja, kako za sve službe, tako i za nasipe uz rijeku Dravu. Ne o?ekujemo probleme, ali oni su uvijek mogu?i - poru?ili su u Centru za obranu od poplava Hrvatskih voda.

Vrhunac vodenog vala o?ekuje se u Hrvatskoj, odnosno na podru?ju Varaždinske županije oko 4 sata ujutro, kada bi protok vode trebao iznositi oko 3.000 kubnih metara u sekundi koliko je izmjereno u Sloveniji.

Trenutni protok vode na podru?ju županije iznosi oko 1.800 kubnih metara u sekundi.

Održan je i sastanak Kriznog stožera za obranu od poplava. Na?elnici op?ina uz rijeku Dravu i nadležne službe upoznate su s aktualnom situacijom. Zaklju?eno je da je sustav komunikacija izme?u nadležnih službi i službi na terenu vrlo dobar, i da su spremni na sve mogu?e situacije.

Na?elnik op?ine Cestica rekao je da ?e još razmotriti situaciju oko Marije Lazar, koja je odbila evakuaciju, i da ?e u slu?aju ve?eg vodostaja spasitelji biti spremni izvršiti evakuaciju tijekom no?i.

21:48 Marija Lazar ne?e biti evakuirana do jutra, s obzirom da je voda prejaka da bi spasitelji prišli njenoj ku?i. Poplavljen joj je podni dio ku?e, no ne?e biti u opasnoj situaciji. Ona i dalje odbija evakuaciju.

21:10 Policija i vatrogasci zatvorili su pristup Lovre?an Otoku, koji je izlivena voda odsijekla od ostatka op?ine, te je nemogu? pristup vozilima. Marija Lazar i dalje odbija evakuaciju.

Ukupno je ugroženo devet obiteljskih ku?a. Tri ku?e su ve? potpuno odsije?ene, a još je šest ku?a u neposrednoj opasnosti.

Župan Štromar je sa sastanka Kriznog stožera poru?io da ne bi smjelo biti ve?ih problema, i nitko ne bi smio biti životno ugrožen.

Kako doznajemo sa sastanka Kriznog stožera za obranu od poplave, postoji mogu?nost izlijevanja vode iz korita rijeke Drave i na podru?ju naselja Šemovec u op?ini Trnovec Bartolove?ki.

20:48 Od 19 sati uvedene su izvanredne mjere obrane od poplava, izvjestili su nas iz Centra za obavješ?ivanje 112 u Varaždinu. Zasad nema poziva gra?ana u Centar, koji je u stalnoj vezi s na?elnicima op?ina, a u 21 sat po?inje i sastanak Kriznog stožera za obranu od poplava

20:15 Na ugroženom podru?ju ostala je i dalje Marija Lazar, koja je poru?ila spasiteljima da su dosadniji od poplave, te odbija i dalje napustiti ku?u.

Kako doznajemo, ekipa spasitelja sprema se prisilno je evakuirati.

Ima još ku?a u izvjesnoj opasnosti, najviše ona šestero?lane obitelji Težak. Franjo Težak nam je rekao da vjeruje da ?e biti poplavljen samo podrum, koji je ispraznio, a u slu?aju poplave svojim ?e ?amcem evakuirati obitelj.

Sazvan je i Krizni stožer za obranu od poplave u Varaždinu, na koji su se dužni odazvati na?elnici svih op?ina uz rijeku Dravu  i voditelji njihovih Civilnih zaštita i DVD-ova.

Sastanak je sazvan za 21 sat, što pokazuje da je situacija ozbiljna, i o?ekuje se dodatno podizanje razine spremnosti.

Razinu vode na mjernoj postaji kod Botova možete pratiti OVDJE

19:45 Iz Centra za obranu za poplave izvjestili su da u ovom trenutku Drava kod Lovre?an Otoka ima protok od oko 1800 kubnih metara u sekundi. O?ekuje se da ?e tijekom no?i protok porasti i do 3100 kubnih metara u sekundi.

Vrhunac vodenog vala na podru?ju Varaždinske županije o?ekuje se oko 04.00 sati ujutro.

Spasioci su evakuirali stanovnike tri ugrožene obiteljske ku?e - Gregurina Marijan i supruga Milka koji su sami otišli, Josipa Župani? i sin Ivan Lorbek, koje je evakuirao DVD.

Evakuirani su sve što su mogli ponijeti sa sobom ukrcali u svoja i vatrogasna vozila, a vrijedne stvari u ku?ama digli su sa poda ili na katove.

Prema podacima Hrvatskih voda, vodostaj Drave kod Botova u Koprivni?ko-križeva?koj županiji danas je tijekom dana narastao za 90-ak centimetara, te iznosi 311 centimetara.

Izvanredne mjere uvode se nakon vodostaja od 500 centimetara, ali vodeni val još nije u potpunosti stigao do tog dijela Drave.

DRAVA PRIJETI LOVRE?ANU

Za podru?je uz rijeku Dravu za sada su proglašene redovite mjere obrane od poplave no, ako se obistine predvi?anja da bi u Hrvatsku mogao sti?i vodeni val ja?ine protoka 3 tisu?e kubnih metara po sekundi, sigurno ?e biti proglašene izvanredne mjere. 

U Centru za obranu od poplava doznali smo da su u stalnom kontatku sa svim dežurnim službama te da su spremni i na eventualne hitne intervencije. 

>> Dravom stiže vodeni val: Mještanima Lovre?an Otoka preporu?ena evakuacija!

Istaknuli su da za sada nema mjesta za paniku, ali i naglasili da je neslužbena prognoza da vodeni val ima protok od 3 tisu?e kubnih metara po sekundi vrlo neugodna. 

O?ekuje se da ?e vrhunac vodenog vala sti?i u Hrvatsku, na podru?je Varaždinske županije, tijekom ve?eri, po prognozama poslije pono?i. 

U me?uvremenu starija gospo?a Marija Lazar iz Lovre?an Otoka odbila je pomisao o evakuaciji koja joj je preporu?ena. 

Od vodenog vala ugrožene su ina?e tri obiteljske ku?e na podru?ju Lovre?an Otoka. Dvije obitelji su prihvatile ponu?enu im evakuaciju, a Marija Lazar za sada tu mogu?nost odbija. 

No, spasitelji su nam rekli da su spremni i kad voda stigne do njene ku?e odmah ?e pokrenuti akciju prisilnog spašavanja starije 

Asistenciju u evakuaciju pružali su im policijski službenici. I policija i vatrogasci i ostale službe su, doznajemo, na oprezu i spremni su asistirati do?e li do neželjenih scenarija.

CIJELA REPORTAŽA O POPLAVI U VARAŽDINSKOM TJEDNIKU U ?ETVRTAK

Komentari