Sjednica Općinskog vijeća

Dražen Levak: "Investicije su na razini više desetaka milijuna kuna"

Objavljeno: 21.06.2019. 19:34

Zadnja izmjena: 21.06.2019. 19:34

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Matijanec prihvaćene su prve izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu. S prvotnih 34,6 milijuna kuna proračun je povećan na 35,7 milijuna kuna. Načelnik Općine Dražen Levak ističe da se radi o tehničkim promjenama uzrokovanim rješavanjem pojedinih pitanja koja u danom trenutku nisu mogla biti obuhvaćena proračunom.

- Radi se o izdvajanju sredstava za tretiranje protiv komaraca, o prenamjeni stavki za potrebe prijave projekata povodom raspisanih natječaja, prenamjeni sredstava za financiranje predškolskog odgoja budući da imamo tu nove momente koji se odnose na hendikepiranu djecu, koje nismo obuhvatili odlukom o predškolskom odgoju. Bilo je nužno osigurati povećana sredstva za takvu djecu da bi ona mogla ostvarivati svoja prava u predškolskim ustanovama – pojasnio je načelnik Levak.

Na dnevnom su redu bile i izmjene programa javnih potreba. Za socijalnu skrb u ovoj će se godini izdvojiti 352 tisuće kuna, za predškolsko, osnovnoškolsko i cjeloživotno obrazovanje 662 tisuće kuna, za vatrogastvo 250 tisuća kuna, za civilnu zaštitu i HGSS 15 tisuća kuna, za sport 170 tisuća kuna, za kulturu 40 tisuća kuna, za religiju 250 tisuća kuna, za humanitarne organizacije 28 tisuća kuna, za informiranje 105 tisuća kuna te za razvoj civilnog društva 68 tisuća kuna. Za gradnju objekata društvene infrastrukture predviđeno je 25 milijuna kuna, od kojih 12 milijuna za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec te 10,4 milijuna za izgradnju dječjeg vrtića.

U programu građenja komunalne infrastrukture za groblja je predviđeno 368,5 tisuća kuna, za nerazvrstane ceste i javne prometne površine 3.082.500 kuna, za javnu rasvjetu 655 tisuća kuna te za pripremne radnje gradnje kanalizacije Aglomeracije Ludbreg 15 tisuća kuna. Riječ je o projektima i aktivnostima na koje je podsjetio načelnik:

- Težište informiranja vijećnika vezano za provođenje projekta bilo je na komunalnim aktivnostima. Od važnijih infrastrukturnih objekata imali smo dovršetak krovišta na objektu NK Čičkovina. Pripremili smo i projekte za javljanje na natječaje. Tu je i jedna humanitarna gesta. Znamo da su cijene boravka djece u predškolskim ustanovama za djecu s posebnim potrebama znatno veće, što uglavnom pada na teret roditelja, tako da se Općina uključila u olakšavanje financiranja tih potreba roditelja te djece - rekao je načelnik Levak.

Općinsko vijeće Martijanca prihvatilo je i odluku o pristupanju Općine Martijanec većem urbanom području Grada Varaždina, zbog mogućnosti korištenja sredstava namijenjenih za ITU mehanizam u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Načelnik Levak osvrnuo se i sudjelovanje nekih vijećnika u radu Općinskog vijeća. – Reformisti su gotovo u svim točkama glasovali apriori protiv, bez predlaganja bilo kakovih konstruktivnih proturješenja, pa čak i u točci u kojoj se glasovalo za osiguranje financijskih sredstava za cestu Slanje-Stari vrh – komentirao je načelnik Levak.

Komentari