novi zakonn o državnoj imovini

Uskoro će se riješiti problem stare Čikubane u Zelendvoru koja već godinama prijeti urušavanjem

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 01.11.2018. 10:31

Zadnja izmjena: 01.11.2018. 11:19

Novi Zakon o državnoj imovini usmjeren je na zaštitu i aktivaciju državne imovine, a u njemu je regulirano je da se nekretnine u vlasništvu države koje između ostalog služe općem dobru, te za provođenje programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje upisuju u vlasništvu općina, gradova i županija.  

Ovaj zakon uvelike je olakšao riješavanje imovinsko pravnih odnosa, a ministar državne imovine Goran Marić je na sastanku s načelnicima i gradonačelnicima iz naše županije u Cestici najavio kako će uskoro donijeti desetak ugovora i odluka. Na sastanku je također bio načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec koji u svojoj općini ima dvije neriješene čestice 

- Prvi problem je zgrada u Zelendvoru, stara Čikubana koja prijeti svojim urušavanjem u susjedna dvorišta i 2013. se već jedan dio urušio i to prvo moramo sanirati kada dođe odluka iz ministarstva, a dalje ćemo vidjeti koja će biti buduća namjena te čestice prema prostorno planskoj dokumentaciji te potrebama mještana. Što se tiče druge čestice, ona je namijenjena za proširenje groblja u Novoj Vesi Petrijanečkoj - rekao nam je načelnik Posavec i dodaje kako postoje još dvije parcele u Majerju u mogućoj poduzetničkoj zoni za koju će se, kako tvrdi, već naći zainteresirani za kupnju. 

 

 

Komentari