administrativno rasterećenje građana

Elektronička usluga upisa u dječji vrtić Bubamara

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 15.01.2021. 10:39

Zadnja izmjena: 15.01.2021. 10:39

Dječji vrtić Bubamara prijavio se na javni poziv za uključivanje u Projekt “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“, te mu je u siječnju ove godine uručena odluka o odabiru i uključivanju u navedeni projekt.

Odlukom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva o odabiru ustanova ranog i predškolskog odgoja koje će koristiti sustav za upise, razvijen u sklopu projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“, Dječji vrtić „Bubamara” ušao je u društvo od 151 ustanove ranog i predškolskog odgoja na području republike Hrvatske koji će koristiti navedeni sustav. S područja Varaždinske županije, uz kneginečki dječji vrtić, za uključivanje u projekt izborila su se još samo dva vrtića.

Sustavom će se ostvariti i administrativno rasterećenje građana, budući da će se upisi moći obavljati i putem sustava e-Građani, a za prijavu više neće biti potrebno donositi razne potvrde (poput rodnog lista djeteta ili potvrde o zaposlenju), već će sustav te podatke sam povlačiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela koja su dosad građanima izdavala potvrde na svojim šalterima.
Za dio ustanova koje zadovoljavaju administrativne i tehničke uvjete i koje u skladu s kriterijem inkluzivnosti, sukladno indeksu razvijenosti JLS koja je osnivač ustanove, ostvare najveći broj bodova, bit će osigurana i informatička oprema.

Komentari