Na današnjoj završnoj konferenciji Projekta razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske bilo je riječi o stvaranju novog sustava lokalnog javnog prijevoza za sve linije.

Integrirani prijevoz putnika uključuje sva vozila javnog prijevoza, od vlakova, autobusa, tramvaja za koja bi vrijedila zajednička vozna karta.

Završna konferencija je okupila župane triju županija koje su ujedno i partneri na projektu, tako je uz Predraga Štromara konferenciji prisustvovao župan Međimurske županije, Matija Posavec te zamjenik župana Koprivničko - križevačke županije, Darka Sobote, s time da je Varaždinska županija nositelj projekta.

Župan Štromar se osvrnuo na činjenicu što zbog jako visokih troškova javnog prijevoza Varaždinska županija spada u one manje konkurentne, iako je najkonkurentija.

- Zbog visokih troškova javnog prijevoza smo odlučili da naše tri županije idu zajedno u pripremi Master plana i integriranog prijevoza putnika, kasnije i transporta drugih stvari, roba kako bi bili konkurentniji na tržištu. - rekao je župan i dodao kako je cilj primjenjivanja Master plana da cijene prijevoza budu niže, da se kreira više javnih linija, ojača povezanost između željezničkog i autobusnog prijevoza.

Župan Matija Posavec je nadodao kako bi cijeli projekt stavio u dva segmenta, jedan su građani, a drugi gospodarstvenici. Građanima je važno uvijek doći na vrijeme, uz povezivanje i vlaka i autobusa, a s obzirom na ubrzani gospodarski rast svih županija na hrvatskom sjeveru treba se razmišljati i o prijevozu tereta, dakle više koristiti željeznicu.

Zamjenik župana Koprivničko - križevačke županije, Darko Sobota je istaknuo kako su u njegovoj županiji jedan dio cestovnog prometa riješili i povezali Koprivnicu do jugozapadnog dijela Županije. 

-Problemi u Podravini su ti da cestovni promet nije povezan ni sa Varaždinom ni sa Čakovcem. Svakodnevno smo svjedoci kolapsa na toj, tzv. Podravskoj magistrali i svakodnevnih nesreća i zapravo nesigurnosti u prometu. - rekao je zamjenik župana i dodao kako se upravo ta odcijepljenost pokušava riješiti na ovakav način.

 

 

 

 

 

Komentari

20.12.2016. 12:59h Zadnja izmjena: 20.12.2016. 14:17

Foto: Petra Mlinarić