FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

Evo kako će biti organizirana nastava u narednoj akademskoj godini

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu nastavu će u novoj akademskoj godini 2020./2021. izvoditi hibridno, što znači da će se nastava manjim dijelom provoditi kontaktno na Fakultetu, a većim dijelom na daljinu.
Objavljeno: 01.09.2020. 19:08

Zadnja izmjena: 01.09.2020. 19:40

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu nastavu će u novoj akademskoj godini 2020./2021. izvoditi hibridno, što znači da će se nastava manjim dijelom provoditi kontaktno na Fakultetu, a većim dijelom na daljinu.

Scenarije izvođenja nastave, Uprava Fakulteta je zajedno s nastavnicima pripremila još prije ljetne stanke, a u donošenju odluke o modelu izvođenja nastave važnu ulogu imali su studenti te Studentski zbor FOI-ja, koji je proveo anketu među studentima o preferiranom modelu izvođenja nastave u sljedećem semestru te je zajedno s Upravom raspravljao o prednostima i nedostacima različitih pristupa. Prema prikupljenim odgovorima, nešto manje od polovice ispitanih studenata preferira potpunu nastavu na daljinu, a dok su ostali skloniji hibridnom obliku ili nastavi uživo.

Nastava od 28. rujna uz dodatna ulaganja

Nastava će na FOI-ju u Varaždinu i svim centrima u kojima se izvodi stručni preddiplomski studij (Sisak, Zabok, Križevci) započeti 28. rujna prema hibridnom modelu, u kojem će se veći postotak nastave izvoditi na daljinu – asinkrono ili sinkrono, dok će se manji postotak izvoditi kontaktno.

Sva predavanja izvoditi će se na daljinu, dok će se laboratorijske vježbe najmanje 50 do 70 posto održavati kontaktno uz poštivanje epidemioloških mjera.

- S obzirom da smo nastavu na daljinu u prošlom semestru izvodili kvalitetno i studenti su nas ocijenili visokim ocjenama, nastavljamo s podizanjem kvalitete nastave na daljinu i e-predmeta te novim inovativnim konceptima učenja i poučavanja u virtualnom okruženju. Model nastave i raspored su detaljno razrađeni, što je bio veliki izazov s obzirom na naše ograničene prostorne kapacitete. Također morat ćemo dijelom preći i na BYOD (bring your own device) pristup, s obzirom da ćemo uz laboratorijske dvorane koristiti i dvorane za predavanja u kojima će se održavati kontaktne vježbe na računalima, naglašava dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i dodaje da će FOI osigurati i dodatne resurse poput e-knjiga, novih servera te prijenosnih računala koje će studenti moći posuditi za praćenje nastave na daljinu kod kuće.

Svi predmeti imaju svoje e-predmete na LMS-u Moodle koji su na najvišoj razini e-učenja, a u pripremi je i nabavka sustava za vrednovanje u online okruženju. Oformljeni su i timovi za podršku studentima u online nastavi kao i timovi za podršku nastavnicima, koji će im pružati potporu u pripremi e-predmeta po instrukcijskom dizajnu, zatim pripremi vrednovanja u virtualnom okruženju i sličnim zahtjevnijim zadacima.

Edukacije za primjenu e-učenja FOI održava i na drugim sveučilištima

Obzirom da na razvoju e-učenja i pripremi vlastite online infrastrukture radi već od 2008. godine, FOI se od početka epidemije koronavirusa pokazao kao vodeći fakultet u pripremi, organizaciji i provedbi online nastave s više od 400 predmeta na visokoj razini e-učenja, stoga je svoje iskustvo pretočio u niz edukacija za primjenu e-učenja za svoje nastavnike i studente, ali i one drugih sveučilišta. Edukacije o provođenju online nastave u formi webinara i radionica FOI-jevi su stručnjaci do sada održali nastavnicima sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Prvi ciklus edukacija održan je u srpnju, a sljedeći se planira tijekom rujna, uoči početka nove akademske godine. Do sada su obrađene teme vezane uz primjenu e-učenja u nastavnom procesu, oblikovanje e-predmeta za provedbu hibridne nastave te provjeru znanja online. Idući ciklus edukacija namijenjen je svim zainteresiranim nastavnicima, a teme će uključivati ABC metodu, instrukcijski dizajn, vrednovanje u online okruženju, inovativne koncepte poučavanja u online okruženju, pedagoške aspekte nastave na daljinu i drugo.

Više informacija i materijali za provođenje i organizaciju nastave na daljinu dostupni su i otvoreni svim zainteresiranim nastavnicima na web portalu Fakulteta organizacije i informatike FOI ONLINE.

Komentari