novi zakon o državnoj imovini

Evo što načelnik Šprem iz Maruševca želi da država prepiše u vlasništvo Općine

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 10.11.2018. 12:17

Zadnja izmjena: 10.11.2018. 12:17

Novi Zakon o državnoj imovini usmjeren je na zaštitu i aktivaciju državne imovine, a u njemu je regulirano je da se nekretnine u vlasništvu države koje između ostalog služe općem dobru, te za provođenje programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje upisuju u vlasništvu općina, gradova i županija.  

Pitali smo toga načelnika Općine Maruševec Damira Šprema što bi novim zakonom trebalo pripasti Općini Maruševec. 

- Dobili smo potvrdu jednog našeg projekta koji je 99% već pripremljen, a to je zemljište za proširenje groblja u Maruševcu i početkom 12. mjeseca bi se trebao potpisati ugovor o darovanju - rekao nam je načelnik Šprem.

Prema njegovim riječima, iduće zanimanje Općine su ribnjaci u Brodarovcu gdje se trenutačno pokrenuo postupak za prepisivanje te imovine u vlasništvo Općine, a zatim se nada kako će se naći koncesionar koji će uložiti u taj vid proizvodnje i zaposliti nešto ljudi. 

 

Komentari