Općina Petrijanec

Foto - DVD-u Petrijanec predano vrijedno navalno vozilo

Boris Matijašec

Objavljeno: 28.10.2023. 18:11

Zadnja izmjena: 28.10.2023. 18:12

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu (DVD) Petrijanec danas je predano novo navalno vatrogasno vozilo, vrijedno 223.125 eura s PDV-om ili 1,68 milijuna kuna,  čiju je nabavu Općina Petrijanec financirala sa 600 tisuća kuna.

Po riječima načelnika općine Željka Posavca, za iduću godinu predložit će u proračunu još 200.000 kuna za nabavku vatrogasnog vozila, jer, kako ističe, takvim nabavkama podiže se sigurnost svih mještana Općine i njihove imovine u idućih 20-ak godina.

 - Danas vatrogastvo u Općini Petrijanec živi punim plućima, između 230 i 250 tisuća kuna izdvajamo za njihovu redovnu djelatnot sukladno Zakonu o vatrogastvu - izjavio je Posavec, naglasivši da unatoč smanjenju poreznih prihoda neće smanjivati izdvajanja za tu djelatnost. 

DVD Petrijanec izlazi godišnje na između 20-30 intervencija na području Općine Petrijanec, od kojih su neke i u Donjem Vratnu, te su, po riječima Posavca, ovom nabavkom željeli vatrogascima omogućiti da imaju adekvatno i sigurno vozilo.

Komentari