evo detalja

Foto - Na području Grada Novi Marof ove godine uloženo preko 215 tisuća eura za obranu od poplave

Objavljeno: 11.04.2024. 17:31

Zadnja izmjena: 11.04.2024. 17:37

Na području Grada Novog Marofa u tijeku je čitav niz ulaganja u komunalnu infrastrukturu, a u jedan dio tih ulaganja ulažu i Hrvatske vode. Naime, na novomarofskom području nalazi se velik broj vodotoka koje redovno održavaju Hrvatske vode, a radove su obišli gradonačelnik Siniša Jenkač i direktor Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu, Milan Rezo.

Kako je istaknuto prilikom obilaska, do sada je uređeno, između ostalog, korito rijeke Bednje u Ključu, Rakov potok u Možđencu, potok Koroščak i pritok Leskovec  te hitne intervencije na vodotocima ispod bolnice i kod poduzetničke zone. Direktor Rezo istaknuo je kako Hrvatske vode svake godine na području Novog Marofa ulažu velika sredstva.

- U prvom kvartalu 2024. godine na području grada Novog Marofa u preventivne, redovne i izvanredne mjere obrane od poplave uloženo je približno 215 tisuća eura. Prosječno, na području grada Novog Marofa, Hrvatske vode su kroz protekle godine do sada ulagale između 350 i 500 tisuća eura kroz svoje aktivnost - rekao je direktor Rezo.

Zadovoljstvo radovima istaknuo je novomarofski gradonačelnik.

-  Tu se radi o velikim investicijama koje Grad sam ne bi mogao provesti, bar ne u tolikom omjeru, jer na našem području se nalazi veliki broj vodotoka. Godinama njegujemo dobru suradnju sa Hrvatskim vodama i vjerujem da će se ta suradnja nastaviti i u budućnosti – rekao je gradonačelnik Jenkač.

Komentari