OPĆINA DOMAŠINEC

Foto - Načelnik Mario Tomašek o projektima na području općine Domašinec

Objavljeno: 29.11.2021. 18:21

Zadnja izmjena: 29.11.2021. 18:21

Foto: Dino Možek

Načelnik Općine Domašinec Mario Tomašek osvrnuo se na provedene i buduće projekte na području općine.

Od završenih projekata u općini, načelnik Tomašek je izdvojio uređenje rekreacijskog parka u središtu općine. Općina je uložila 608 tisuća kuna, a iz Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi dobili su 300 tisuća kuna za uređenje parka sa šetnicom, labirintom i igralima za djecu. Na području rekreacijskog parka prije uređenja je bio park sa zasađenih 88 stabala i travnjakom, no zbog teškog održavanja, Općina ga je odlučila preurediti. Postavljeno je novo dječje igralište za djecu i mlade, a nakon toga je cijeli park prenamijenjen u šetnicu.

- Nakon preuređenja nam se javio gospodin koji je napravio nekoliko labirinta s raznim motivima, a kako bi se labirint i šetnica nekako povezali, oko njih smo odlučili zasaditi grmove lavande. Na taj je način šetnica postala neka vrsta inhalatorne umirujuće aromaterapije - rekao je Tomašek.

Također, na vatrogasnom domu u Turčišću obnovljena su vrata i prozori, a Općina je taj projekt aplicirala na Mjeru 7.4.1. U planu je i podizanje potkrovlja doma, čime bi prostorije u potkrovlju dobili na korištenje vatrogasci i Civilna zaštita. Uređeni su i travnjak i ostali prateći sadržaji NK Dinama iz Domašinca u vrijednosti od 8,5 milijuna kuna, od kojih je Općina Domašinec sudjelovala s 1,7 milijuna kuna. 

Dogradnja škole

Kako je naveo načelnik, u tijeku je i rješavanje projektne dokumentacije za nadogradnju Osnovne škole u Domašincu, kao i izgradnju sportske dvorane. Za tu je investiciju osigurano 7 milijuna kuna u proračunu Općine, a dvorana za koju su već imali građevinsku dozvolu mora se pozicijski pomaknuti zbog dogradnje škole. Stoga je potrebna dopuna dozvole, kao i nova dozvola za dogradnju škole sa šest novih učionica, zbornicom i pomoćnim prostorima, a kako navodi načelnik možda i novom kotlovnicom, ovisno o projektu.

Komentari