općina petrijanec

Foto - Načelnik Posavec sudjelovao na seminaru Akademije za politički razvoj na Cresu

Objavljeno: 07.06.2022. 20:30

Zadnja izmjena: 07.06.2022. 20:30

U razdoblju od 3. do 5. lipnja na Cresu je održan drugi po redu seminar Akademije za politički razvoj (APR) na temu "Politička i javna komunikacija", čemu je prisustvovao načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Program drugog po redu seminara APR-a sadržavao je predavanja, razgovore, izlaganja i radionice o temama vezanim uz političku komunikaciju, medijski nastup, digitalnu transformaciju medija i marketinga te odnosima s javnošću. Seminar se održavao u Palači Moise na Cresu, a načelnik Posavec sudjelovao je kao jedan od 23 članova ovogodišnje generacije APR-a. Na akademiju za politički razvoj prijavilo se 150 sudionika, na intervju je bilo pozvano 70 sudionika a odabrana su 23 sudionika iz različitih sektora: civilno društvo, javna uprava, mediji i odnosi s javnošću, obrazovanje i znanost, politika, poslovni sektor, umjetnost.

- Politika na lokalnoj razini mora biti kolektivna djelatnost i svi u tom kolektivu moramo biti usmjereni ka donošenju Odluka koje će pomoći u rješavanju problema prije svega naših mještana na lokalnoj razini a na regionalnoj razini takve Odluke moraju pozitivno utjecati i na cijelo društvo. No u kolektivu, naravno, ima podosta i različitih razmišljanja i dijametralno suprotnih stavova i načela s kojima krećemo prema donošenju odluka i upravo zato je vrlo važno znati kako komunicirati, kojim se mehanizmima poslužiti kako bismo uspjeli premostiti različitosti i pomiriti stavove, a s ciljem donošenja odluka čija će primjena rezultirati kvalitetnim i dobrim rješenjem za sve građane - rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Inače, godišnji program APR-a jednogodišnji je edukacijski ciklus namijenjen liderima i profesionalcima mlađe generacije iz različitih sektora društva. Program se provodi uz podršku Vijeća Europe, a Akademija za politički razvoj je jedna od 21 članice Udruženja škola za političke studije Vijeća Europe. Teme seminara obrađuju stanje suvremene demokracije i participacije, političke ideologije i ekonomsku politiku, društvene rascjepe,  javne politike, medije i političku komunikaciju, i slično. Posebna pažnja na seminarima posvećena je interakciji između polaznika kroz usmjeravane rasprave i praktične radionice. Akademija za politički razvoj (APR) je udruga koja primarno provodi programe edukacija i povezivanja mladih lidera i profesionalaca iz različitih sektora.

Komentari