OPĆINA CESTICA

FOTO Nastavljeni radovi na obnovi crkve Sv. Barbare u Natkrižovljanu u vrijednosti od 73.000 kuna

Objavljeno: 02.12.2020. 18:59

Zadnja izmjena: 02.12.2020. 18:59

Zahvaljujući općini Cestica, nastojanjem župnika vlč. Marija Filipovića i podršci vjernika župa Sveta Barbara posljednjih godina puno se radi i na uređuju i obnovi župne crkve u Natkrižovljanu.  Tako su početkom rujna 2020. godine, uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske nastavljeni građevinski radovi  koji obuhvaćaju rekonstrukciju ulaznog portala i zidova pročelja crkve sv. Barbara. 

Spomenute radove, uz suglasnost  Ministarstva kulture Republike Hrvatske, konzervatorskog odjela u Varaždinu, obavio je Zidarsko tesarski i fasaderski obrt "Graditelj"  Stjepana Huzjak, a zadovoljstvo izvedenim radovima iskazao je i vlč. Mario Filipović, župnik župe Sveta Barbara Natkrižovljan.

O izvođenju radova na zaštiti i obnovi crkve Svete Barbare u Natkrižovljanu načelnik Općine Mirko Korotaj je rekao:

- U sklopu svekolikog razvoja općine Cestica značajnu brigu posvećujemo i očuvanje kulturno povijesnih znamenitosti koje su nam u nasljeđe ostavili naši preci, a među njima je i crkva Svete Barbare. Očuvanje i obnovu kulturno povijesnih znamenitosti podupiremo i preko proračuna općine, a sredstva da bi se ta naša baština obnovila u skladu s propisima struke nastojimo osigurati i iz ostalih sredstava koja su na raspolaganju. Tako smo na natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u suradnji s vlč. Marijom Filipovićem, obnovu crkve Sv. Barbare prijavili na natječaj u rujnu 2019. godine. Vrijednost spomenutih radova, rekonstrukciju ulaznog portala i zidova, iznosi 73.000,00 kuna. Iz natječaja je osigurano 50.000,00 kuna, a preostali dio podmirit će se iz proračuna općine Cestica, rekao je načelnik Mirko Korotaj.

Komentari