OŠ SRAČINEC

Foto - Nove metode Brain Gyma u OŠ Sračinec uz pomoć Erasmus+ projekta

Objavljeno: 14.05.2022. 18:21

Zadnja izmjena: 14.05.2022. 18:30

U OŠ Sračinec i dalje se nastavlja s izvođenjem Erasmus+ K1 projekta pod nazivom S.T.A.R.T. – Successful Teachers Achievement Ready Teachers.

Nastavnica matematike Sunčica Kelemenić sudjelovala je na tečaju BRAIN GYM® 101. Tečaj se održao u  Brezju, blizu Radovljice u Sloveniji, a  sudjelovalo je sedam sudionika iz Slovenije i Hrvatske.

Tečaj je počeo osnovama o Brain Gymu i važnosti povezivanja gibanja i učenja, te su proučili krug cjelovite ravnoteže, potreban za daljnju edukaciju. Zatim su odradili temu Edu-K’s Five Steps to Easy Learning i Three dimensions of movement, gdje su naučili kako se uravnotežiti, napraviti PACE (energetski, jasno, aktivno i pozitivno), te se usmjeriti prema cilju koji si zadamo. Treći dan prošli su teme Balance for Daily Life: X-Spand Balance  i Centering dimension, introduction and balances  gdje su učili kako se staviti u balans za život.

Zatim su proučili Drawing out modei Learning concepts, natural learning, te Laterality dimension, introduction, balances, gdje su prošli Brain Gym metode za treću dimenziju, dimenziju lateralnosti, te prošli uspostavu ravnoteže za komunikaciju.

Posljednji dan prošli su temu Balance for Everyday Activities: 3DR, stanje za svakodnevne aktivnosti, pri čemu su sve tri dimenzije ukomponirali u uobičajane situacije, te načine primjene u svakodnevnom životu, i radu s učenicima.

Na kraju su uvježbali i usvojili postupke i metode Brain Gym koje se mogu upotrijebiti u raznim situacijama, te posebno u radu s učenicima. Naučili su uspostaviti ravnotežu za bolje komuniciranje, organizaciju rada i razumijevanje sadržaja. Naglasak u radu bio je na fokusu, te na iskustvenom učenju. Naučili su 26 Brain Gym aktivnosti, Edu-K-ovih pet koraka do jednostavnog učenja. Tako je tečaj bio velika podrška za daljnji rad s djecom u školi koji mogu u svom radu koristiti i primjenjivati kao motivaciju te poticanje kreativnosti. 

Komentari