Grad Lepoglava

Foto - Održan koordinacijski sastanak gradske uprave Lepoglave s mjesnim odborima

Objavljeno: 05.02.2024. 10:21

Zadnja izmjena: 05.02.2024. 10:37

Foto: Grad Lepoglava

Gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić održao je redoviti godišnji koordinacijski sastanak s predsjednicima gradskih mjesnih odbora.

Na sastanku je istaknuto da je komunalna naknada na području Grada Lepoglave jedna od najnižih u okruženju, a ukupan iznos sredstava koji Grad Lepoglava ostvari na osnovu komunalne naknade ne prelazi iznos veći od 135 tisuća eura, što nije dovoljno da se pokriju troškovi električne energije koju koristi javna rasvjeta. Zato bi trebalo podići komunalnu naknadu što Grad Lepoglava ne čini, već razliku sredstava osigurava prijavama projekata na natječaje. Troškovi javne rasvjete smanjeni su tako da se do ponoći koristi veća, a nakon ponoći manja snaga električne energije. Na sastanku je istaknut i nesrazmjer prijavljenih kuća za odmor po mjesnim odborima te su predsjednici mjesnih odbora informirani o povećanju cijene odvoza otpada za oko 10 posto i potrebi da se postotak odvojenog otpada poveća na 50 posto.

– Protekla je godina bila u znaku velikih zahvata na uređenju potresom i prirodnim nepogodama oštećene komunalne infrastrukture. Za te je zahvate Grad Lepoglava samo iz jednog izvora ostvario bespovratnu potporu u iznosu od oko 2.5 milijuna eura. U planu je realizacija 73 projekta od čega ih je već osam prijavljeno na natječaje fondova Europske unije – izvijestio je gradonačelnik Škvarić.

Komentari