općina petrijanec

Foto - Općina Petrijanec dosad registrirala ukupno 21 lokalno kulturno dobro

Objavljeno: 11.05.2023. 09:32

Zadnja izmjena: 11.05.2023. 09:37

Ministarstvo kulture i medija RH omogućilo je dostupnost Evidencije dobara od lokalnog značenja putem web tražilice Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Od do sada ukupno 104 upisana dobra od lokalnog značenja u evidenciju Ministarstva, ističe se Općina Petrijanec u Varaždinskoj županiji koja je registrirala 21 lokalno dobro, a veliki broj lokalnih dobara registrirali su također Lipik i Pakrac. Odluku o proglašenju dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo županije, Grad Zagreb, grad ili općina, sukladno članku 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih.

- Na području općine Petrijanec nalaze brojni primjerci zaštićenih kulturnih dobara koji su svojevrsni svjedok vremena. Kulturna dobra poput župne Crkve sv. Petra i Pavla i kurije župnog dvora, Crkve sv. Katarine, Vijećnice ili Zgrade stare škole te ostalih čak šest od ukupno 10 nepokretnih pojedinačnih dobara zaštićena su Zakonom. Područje općine bogato je baštinom koja je popisana i evidentirana također u dokumentaciji Konzervatorskog odjela u Varaždinu, ali za neke od njih nije izvršeno vrednovanje i utvrđivanje svojstva kulturnog dobra. Radi se o kapelicama ili raspelima po naseljima općine kao npr. Kapela Srca Isusova iz 1919. godine u Majerju, Kapelici Presvetog Trojstva iz 1924. godine u Družbincu ili Kapeli sv. Obitelji iz 1906. godine u Petrijancu ili pak mnogobrojna raspela koja se nalaze u gotovo svim naseljima naše općine koje smo evo na moj prijedlog a uz jednoglasnu Odluku općinskog vijeća zaštitili kao dobro od lokalnog značaja - rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Komentari