vježba spremnosti

Foto - Operativne snage Međimurske županije sudjelovale u simulaciji poplave

Objavljeno: 28.10.2021. 12:38

Zadnja izmjena: 28.10.2021. 12:38

Stotinjak sudionika Civilne zaštite Međimurske županije sudjelovalo je na Županijskoj vježbi civilne zaštite "Drava 2021."

Vježba je održana na Dravi nizvodno od HE Dubrava, sa zadaćom spašavanja i evakuacije osoba čamcima iz poplavnog područja te punjenja i postavljanja brana koje štite od poplave. Bogatstvo vodama Međimurske županije daje velike mogućnosti, ali ujedno i čini opasnost od poplava koje bi mogle ugroziti gotovo dvije trećine područja. Stoga je potrebno veliku pažnju posvetiti mjeri zaštite i spašavanja od poplava, posebno u njenom preventivnom dijelu.

Simuliran je val uzrokovan obilnim kišama usred čega je porastao nivo vode, te je trebalo obaviti evakuaciju osoba zarobljenih na drugoj strani obale, izvršiti potragu za unesrećenima te spasiti osobe iz vode. Cilj je bila provjera uvježbanosti, pripravnosti, usklađenosti i brzine aktiviranja djelovanja, obrana od poplave te provjera međusobne koordinacije između žurnih službi i provjera njihove osposobljenosti, funkcionalnosti materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolažu te prezentacija opreme koju posjeduju.

Zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec rekao je kako je dojmljivo vidjeti spremnost i uvježbanost naših operativnih snaga, kao i da je ovo bila prilika demonstracije opreme naših timova koji vrše spašavanje poplavljenih područja.

U vježbi uz Stožer civilne zaštite Međimurske županije, sudjelovali i PU međimurska, OKCP, PP Prelog, JVP Čakovec, DVD-i općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba i Donja Dubrava, HGSS – stanica Čakovec, GDCK Čakovec, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije kao i ostale udruge od interesa za sustav civilne zaštite.

Komentari