općina petrijanec

Foto - U Općini Petrijanec održana edukacija općinskih vijećnika i zaposlenika općina

Objavljeno: 04.11.2022. 09:52

Zadnja izmjena: 04.11.2022. 09:52

Na inicijativu Općine Petrijanec u suradnji sa Hrvatskom zajednicom Općina održana je edukacija općinskih vijećnika i zaposlenika općina.

Vijećnici su imali prilike pobliže se upoznati s općim temama kao što su sustav lokalne samouprave, tijela općinske vlasti i uprave, mjesna samouprava te djelokrug, poslovnik o radu općinskog vijeća, djelokrug i ovlasti općina. Edukacija je bila prvenstveno namijenjena vijećnicima koji su u svom prvom mandatu, ali i onima koji već imaju iskustva će pomoći u daljnjem radu i političkom djelovanju u općinskom vijeću. Zabilježen je velik odaziv od 40-ak vijećnika.

- Nadamo se da će ovakva edukacija postati praksa i pravilo i da će se odvijati u nekoliko različitih modula, nakon ovog prvog na kojem bismo se trebali pobliže upoznati sa djelovanjem lokalne samouprave. Nužna je i suradnja između općinskih vijeća iz različitih općina a sve u cilju ostvarivanja boljih uvjeta za naše mještane. Zahvaljujem se Hrvatskoj zajednici Općina što se odazvala na ovakvu edukaciju i pročelnici, Ankici Košić, na pripremljenom predavanju o poslovniku o radu općinskog vijeća  - rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec te najavio nove edukacije.

Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec i član Upravnog odbora Hrvatske zajednice Općina također se obratio vijećnicima

- Hvala na inicijativi Općini Petrijanec za pokretanjem ovakve edukacije. Nužno je razgovarati i educirati se o djelovanju općinskih vijećnika. Svima nam je u cilju na poštujemo Zakone ali i da razmijenimo iskustva općinskih vijeća - zaključio je Hranić.

Komentari