obilazak

Foto - U Osnovnoj školi Šemovec otvorena nova moderna informatička učionica

Objavljeno: 15.03.2023. 11:49

Zadnja izmjena: 15.03.2023. 12:03

Danas je u Osnovnoj školi Šemovec otvorena nova informatička učionica, a nabavku opreme  i namještaja za učionicu financirale su Varaždinska županija i Općine Trnovec Bartolovečki.

Vrijednost radova sanacije krovišta i dijela fasade na školskoj zgradi koje je financirala Varaždinska županija iznosi 74 tisuće eura, dok je u nabavi i opremanju  informatičke nove  učionice Varaždinska županija sudjelovala sa 13,5 tisuća eura, a općina Trnovec Bartolovečki sa 9,8 tisuća eura. Ravnateljica Marina Hižak je zahvalila Županiji i općini na ulaganju u školu. Obnovu je financirala Varaždinska županija, pa je tom prilikom župan Anđelko Stričak izrazio zadovoljstvo investicijama.

- Tijekom ove godine u školama kojima je osnivač Varaždinska županija bit će niz investicija. To su manje investicije, ali bitne su za što kvalitetnije održavanje nastave. Imali smo prilike vidjeti što je sve odrađeno u Šemovcu od rekonstrukcije krovišta, obnove dijela fasade, uređenje i opremanje informatičke učionice što je približno 100 tisuća eura. Takvih investicija bit će diljem naše županije - rekao je, između ostalog, Stričak.

'Kapitalni projekt'

Načelnica Općine Trnovec Bartolovečki Verica Vitković dodala je kako općina ima dugogodišnju suradnju sa Županijom u sufinanciranju, doprinosu i razvoju školstva.

- Općina je svjesna da je osnivač ove škole Županija, ali to nama nije prepreka da mi sudjelujemo i u ovakvim projektima osim tekućih izdvajanja, kao što Općina izdvaja sredstva za financiranje produženog dnevnog boravka, financiramo učiteljice u produženom dnevnom boravku, nabavu školskog pribora i ostalih izdvajanja za našu djecu. Ovo je jedan kapitalni projekt koji svake godine izdvajamo na neki način - rekla je Vitković.

Komentari