Zelena čistka dio je globalnog pokreta Let’s do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne građane i organizacije. Ove godine u akciji je sudjelovala i Općina Sveti Ilija.

Radi se o zajedničkoj jednodnevnoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada te o najvećem ekološko volonterskim projektom u Hrvatskoj.

Zelena čista održala se u subotu 21. rujna, a u akciji je sudjelovala OŠ "Beletinec", OŠ “Vladimir Nazor” Sveti Ilija, DVD “Beletinec – Krušljevec”, Rekreativno sportska udruga Seketin, Športsko – ribolovni klub “Keder” te čelnici i službenici Općine Sveti Ilija. U sklopu akcije očišćena su divlja odlagališta u Slugovinama te na Briški.

Komentari

26.09.2019. 12:12h Zadnja izmjena: 26.09.2019. 12:13