Ovih dana završili su radovi na sanaciji preostalog dijela krovišta župne crkve sv. Marka Ev. u Vinici. Izvedeni radovi ukupne su vrijednosti 199750 kuna, a osigurana su i sredstva za građevinske radove na kuriji Patačić.

Sredstva za obnovu župne crkve osiguralo je Ministarstvo kulture iz ovogodišnjeg Programa radova na zaštičenim sakralnim građevinama i spomenicima kulturne baštine. Nastavljeni su radovi i na sanaciji kurije Patačić,i gdje će se ove godine u cijelosti odraditi nivelacijski radovi, dakle iskop zemlje tako da će se sada vidjeti stvarne visine podrumskog prostora.

U sklopu ovogodišnjih radova izvršiti će se još i građevinski radovi koji se odnose na izgradnju dijela stropa u prizemnom dijelu zgrade a izvršiti će se i djelomična sanacija postojećih zidova. Za nastavak radova na kuriji ove godine Ministarstvo je osiguralo sredstva u iznosu od 250 tisuća kuna, a iz istog izvora osigurano je i 70 tisuća kuna za  stari grad "Burg" u Vinica Bregu. Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac je s predstavnikom izvođača radova obišao gradilište kurije. U fotogaleriji pogledajte slike sanirane crkve i radova na kuriji.

Komentari

08.08.2017. 13:17h Zadnja izmjena: 08.08.2017. 13:19