GRAD IVANEC

Foto - Upozorenje vozačima- Radovi u tijeku na više mjesta do 7. srpnja

Objavljeno: 03.07.2022. 17:14

Zadnja izmjena: 03.07.2022. 17:19

Iz Grada Ivanca obavještavaju se građane i sve one koji će dolaziti u Ivanec, da će se radovi na Aglomeraciji Ivanec izvoditi do 7. srpnja na brojnim lokacijama.  

Radovi na Aglomeraciji Ivanec do 7. srpnja izvoditi na sljedećim lokacijama:  

  • etapa 1: uz državnu cestu D35, od raskrižja za Vuglovecprema Kaniži te u Ulici ak. Mirka Maleza – od Ribičkog doma do Stanice za tehnički pregled vozila
  • etapa 3: u Vuglovcu, od raskrižja s državnom cestom DC35
  • etapa 4: u gornjem dijelu naselja Punikve, od Šikada prema društvenom domu
  • etapa 5: u Jerovcu, uz koridor rijeke Bednje

Radovi na mješovitoj kanalizacijskoj mreži na područjucentralnog dijela naselja Ivanec izvode se u Ulici Augusta Cesarca i to od parkirališta kod groblja do prvog raskrižja(Pahići). 

Sanacija postojećeg sustava odvodnje (radovi bez kopanja) izvodit će se u Ul. Ivana Gorana Kovačića i to od raskrižja s Ul. Eugena Kumičića prema semaforu. 

U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta

Kako je riječ o iznimno opsežnim građevinskim radovima koji podrazumijevaju raskopane prometnice i otežan promet, građani se mole za razumijevanje i strpljenje, jer to je jedini način da se trajno riješi pitanje izgradnje sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda. Sve raskopane ceste će nakon završetka radova biti sanirane, a svi kolnici iznova asfaltirani.

Komentari