općina petrijanec

Foto - Vrijedni petrijanečki učenici i šumari očistili divlja odlagališta u Zelendvoru

Objavljeno: 28.04.2023. 09:51

Zadnja izmjena: 28.04.2023. 09:55

U povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje zaposlenici Šumarije Varaždin i članovi varaždinskog ogranka Hrvatskog šumarskog Društva organizirali su u srijedu akciju čišćenja divljih odlagališta otpada na nekoliko lokacija lovišta Zelendvor.

Njihovoj akciji pridružili su se i učenici Osnovne škole Petrijanec, koji apeliraju na nesavjesne građane da otpad više ne odlažu u šumama i okolišu. Vrijedne su bili i zaposlenici Općine Petrijanec, kojima je pripala zadaća uklanjanja otpada na nekoliko lokacija uz glavnu cestu D2 kojom se prometuje od Petrijanca do Gornjeg Vratna. Partneri i suorganizatori ove ekološke akcije, Općina Petrijanec i Priroda d.o.o. potrudili su se da prikupljeni otpad završi na legalnoj deponiji a sve sudionike su počastili ručkom u Restoranu Zelendvor.

- Raduje nas da je ova zelena oaza, koja između ostalog pruža idealne uvjete za uzgoj i lov divljači, odabrana za akciju čišćenja. Naš cilj je osvijestiti učenike o važnosti brige za okoliš, a preko njih i cijelu lokalnu zajednicu - rekao je Tomica Cukor, upravitelj Šumarije Varaždin.

Spomenimo i da će Općina Petrijanec u suradnji s Mjesnim odborima i Udrugama organizirati akciju čišćenja po svima naseljima 6. svibnja 2023. godine.

Komentari