općina trnovec bartolovečki

Foto - Za deset udruga Općina Trnovec Bartolovečki izdvojila 370.000 kuna

Objavljeno: 14.06.2022. 19:13

Zadnja izmjena: 14.06.2022. 19:14

Općina Trnovec Bartolovečki će ove godine sufinancirati rad i aktivnosti udruga za što je u svom proračunu osigurala 370.000 kuna, a načelnica Verica Vitković danas je potpisala ugovore s predstavnicima deset udruga kojima će biti dodijeljena sredstva.

Kako je rečeno, u rad udruga u Općini je uključeno preko 700 ljudi, među kojima je i velik broj mladih. Među udrugama kojima su dodijeljena sredstva je i Udruga žena Trnovečko srce, jedna od najaktivnijih na području Trnovca Bartolovečkog, a njihov rad na zaštiti lokalne kulturne baštine Općina će potpomoći sa 64.000 kuna.

Zahvalivši im što su nosioci svih aktivnosti u Općini i odlični promotori njihove zajednice, načelnica Verica Vitković rekla je kako ove potpore nisu jedino što Općina čini kako bi potpomogla rad svojih udruga

- Neke od udruga imaju prostor koji im je dan na korištenje, a dio udruga koristi prostorije koje su u vlasništvu Općine, a za sve te objekte Općina u sto postotnom iznosu financira kompletne režijske troškove. Naravno, Općina i održava te objekte i financira nabavu dotrajale opreme, tako da je to još jedan vid pomoći našim udrugama, pa je iznos od 370 tisuća kuna koji smo im danas dodijelili na godišnjoj razini i daleko veći i ovisi o potrebama koje nastaju - rekla je.

Komentari