Goran Habuš od danas je i službeno novi gradona?elnik Varaždina, a Natalija Martin?evi? i Vjeran Radeli? i službeno su njegovi zamjenici. Zamjenik gradona?elnika s ovlastima gradona?elnika Zlatko Horvat i zamjenik gradona?elnika Slobodan Mikac i službeno su im naime predali dužnost. Zlatko Horvat tako odlazi iz gradske uprave nakon više od 30 godina koje je proveo na raznim funkcijama u Gradskoj vije?nici.


Sukladno Zakonu o primopredaji vlasti Zlatko Horvat pripremio je za novog gradona?elnika detaljno izvješ?e o svim gradskim projektima koji su u tijeku ili bi uskoro trebali po?eti s realizacijom te financijski izvještaj.

- Mislim da i ovo izvješ?e dokazuje da ne napuštamo brod koji tone nego da Grad Varaždin ima veliki potencijal. Novom gradona?elniku ostavili smo da dovrši tri velika kapitalna projekta kao što su izgradnja podzemne garaže, izgradnja centra Tomislav Špoljar te dogradnja i izgradnja kirurgije varaždinske bolnice. U „kasi“ smo ostavili nepodmirene obveze u iznosu od 43 milijuna kuna, ali i potraživanja u iznosu od 54 milijuna kuna - rekao je Horvat predaju?i svoje izvješ?e novom gradona?elniku.

Bio je to emotivan trenutak za Horvata jer je taj ?in i simboli?no ozna?io njegov odlazak iz Gradske vije?nice nakon više od 30 godina koliko je proveo na raznim funkcijama u bivšoj op?ini Varaždin i Gradu Varaždinu.

Horvat u jednom trenutku nije mogao sakriti suzu istaknuvši da se nada da vrijeme koje je proveo u Gradskoj vije?nici nije bilo uzalud i da ?e njegov rad biti prepoznat i jednom kada ga više ne bude.

- Sad se idem doma odmoriti. Sljede?a 2 do 3 mjeseca ne?u raditi ništa. Posvetit ?u se ljudima kojima se do sad nisam uspijevao posvetiti zbog posla, a imam u planu i neka putovanja - planovi su Zlatka Horvata nakon odlaska iz Gradske vije?nice.

A novi gradona?elnik Goran Habuš i njegovi zamjenici nemaju vremena za odmor. Ve? je po?etak studenog što zna?i da novi gradona?elnik ima jako malo vremena za pripremanje gradskog prora?una za sljede?u godinu.

- Veliki posao je pred nama. Planiramo provesti neovisnu reviziju i razgovarati sa pro?elnicima i tek onda isplanirati prora?un. Ne želimo donositi prora?un prije nego li imamo potpuno jasnu sliku s ?im raspolažemo, koje su obveze, koja potraživanja, ima li kakvih "kostiju u ormaru" za koje ne znamo - naglasio je Habuš.

Iako se u kampanji više bavio negativnim aspektima rada svog protukandidata, Habuš se nakon preuzimanja dužnosti sjetio i pozitivnih zna?ajki rada Zlatka Horvata.

- ?ast mi je preuzeti dužnost od ?ovjeka koji je obilježio politiku Grada Varaždina u proteklih 30 i više godina - rekao je Habuš preuzimaju?i dužnost gradona?elnika.

Habuš i Horvat su nakon primopredaje dužnosti zajedni?kim snagama na zid Gradske vije?nice postavili plaketu „Srebrni cvijet Europe“.

Komentari

07.11.2011. 11:30h Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:11

Foto: Željko Hajdinjak / CROPIX