Općinsko vijeća Općine Gornji Kneginec na svojoj 28. izvanrednoj sjednici, održanoj elektroničkim putem, jednoglasno je donijelo Odluku o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području Grada Varaždina i Općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

Navedenom odlukom ujedno se ovlašćuje općinski načelnik da potpiše predmetni Sporazum. Cilj Sporazuma je utvrditi zajedničko obavljanje poslova civilne zaštite Općine Gornji Kneginec te gore spomenutih općina i Grada Varaždina koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike te njihovo administrativno područje predstavlja područje unutar kojeg je moguće kretanje bez propusnica koje izdaju nadležni stožeri civilne zaštite sukladno Odluci nacionalnog stožera kao mjere sprječavanja širenja bolesti COVID-19.

Kada sve općine i gradovi potpisnici sporazuma održe sjednice predstavničkih tijela, te se potpiše Sporazum, isti će biti proslijeđen na razmatranje i suglasnost Ravnateljstvu Civilne zaštite Republike Hrvatske putem županijskog stožera Civilne zaštite.

Do izdavanja suglasnosti Ravnateljstva Civilne zaštite RH i stupanja na snagu odredbi predmetnog sporazuma, građani su i dalje dužni za kretanje izvan mjesta prebivališta imati valjanu propusnicu.

Komentari

15.04.2020. 14:08h Zadnja izmjena: 15.04.2020. 14:08