Sjednica Općinskog vijeća

GORNJI KNEGINEC Do 30.lipnja ostvareno 3,4 milijuna kuna viška prihoda

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 10.09.2019. 08:13

Zadnja izmjena: 10.09.2019. 08:13

U ponedjeljak, 09. rujna održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec. Na dnevnom redu našlo se deset točaka dnevnog reda, te su nakon kraćih rasprava svi prijedlozi prihvaćeni od strane članova Općinskog vijeća.

Na sjednici su prihvaćen izvještaj o polugodišnjem radu načelnika i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine. Iz podnesenog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna razvidno je da je Općina Gornji Kneginec sa danom 30. lipnja iskazala višak prihoda na rashodima u iznosu od 3,4 milijuna kuna.

U nastavku sjednice donesena je nova Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gornji Kneginec, čime je dosadašnja Odluka usklađena sa novim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te je temeljem novog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti donesena Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Gornji Kneginec. Na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Gornji Kneginec o provedbi Programa produženog boravka u školskoj godini 2019/2020 putem dvije odgojno-obrazovne skupine s procijenjenim godišnjim troškovima Programa u iznosu od 330 tisuća kuna.

Temeljem provedenih postupaka javne nabave Općinsko vijeće povjerilo je do 31. prosinca 2020. godine poslove održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 520 tisuća kuna trgovačkom društvu PZC Varaždin, a poslove održavanja javne rasvjete trgovačkom društvu INCOM iz Varaždina. Obzirom da je Općina Gornji Kneginec na javnom pozivu Europske komisije izborila bespovratna sredstva u iznosu od 15 tisuća eura, proveden je i postupak nabave za odabir izvođača za isporuku WIFI opreme i instaliranje bežičnog interneta na području Općine Gornji Kneginec, te je odobreno sklapanje ugovora sa tvrtkom Callidus grupa iz Zagreba kao najpovoljnijim ponuđačem.

Pri kraju sjednice Općinskog vijeća, temeljem provedenog postupka nabave, općinski vijećnici odobrili su sklapanje ugovora za zimsko održavanje cesta na području općine sa tvrtkom Mihatrans iz Turčina.

Komentari