Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec donijelo je Odluku o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19. Donesene krizne mjere, prema preliminarnim procjenama, stajati će Općinu Gornji Kneginec pola milijuna kuna.

Ovom Odlukom obuhvaćene su sljedeće krizne mjere:

  • djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti poduzetnicima kojima je privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sve na način kako će se urediti posebnom odlukom Općinskog vijeća,
  • oslobođenje od plaćanja naknade za postavljanje reklamnih predmeta u visini 100% utvrđene obveze plaćanja naknade za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine,
  • Općina Gornji Kneginec odgađa pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja kriznih mjera, a od koje odgode će biti izuzete mjere prisilne naplate za dugovanja kojima prijeti zastara,
  • pravnim i fizičkim osobama se ovim mjerama tijekom 2020. godine daje mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate za sva dugovanja, uključujući i obveze po osnova komunalnog doprinosa, -za vrijeme odgode neće se obračunavati kamate na dugovanja,
  • roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića „Bubamara“ čija djeca ne koriste uslugu smještaja u vrtiću, oslobađaju se plaćanja sufinanciranja boravka djeteta u vrtići za vrijeme važenja kriznih mjera na način kako će se to urediti posebnom odlukom Općinskog načelnika,
  • za vrijeme obustave nastave u školama, Općina Gornji Kneginec će uredno podmirivati obveze za program produženog boravka učenika Osnovne škole Kneginec Gornji,
  • u cilju osiguranja likvidnosti Proračuna Općine Gornji Kneginec, eventualnim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu neće se planirati povećanje rashoda koji nisu nužni za redovito funkcioniranje i poslovanje Općine Gornji Kneginec i korisnika proračunskih sredstava,
  • sve započete investicije i radovi koji su u tijeku nastaviti će se sukladno zaključenim ugovorima, planiranim sredstvima i planovima nabave,
  • realizacija planiranih aktivnosti i projekata provoditi će se shodno realizaciji prihoda Proračuna.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće donijelo je i posebnu Odluku o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade zbog posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 za pravne osobe čije je poslovanje onemogućeno ili limitirano zbog uvedene mjera nacionalnih tijela s ciljem sprječavanja širenja virusa, kojom su isti oslobođeni plaćanja komunalne naknade za travanj, svibanj i lipanj u ukupnom iznosu od 250 tisuća kuna.
 

Komentari

05.05.2020. 08:37h Zadnja izmjena: 05.05.2020. 08:39