Da je obnova prometnica na području Općine Gornji Kneginec u punom jeku dokazuju i radovi na rekonstrukciji Vinogradske ulice u Lužanu Biškupečkom koji su započeli još sredinom ožujka.

Tijekom radova na rekonstrukciji Vinogradske ulice izvršeno je proširenje kolnika, a trenutno je u tijeku asfaltiranje cijele ulice izravnavajućim slojem asfalta u duljini od 950 metara (od bunara na križanju s ulicom K. Zvonimira do restorana Varaždinbreg-Češljaš).
 

Predviđeno je da će se sljedećeg tjedna cijela dionica asfaltirati završnim, habajućim slojem asfalta. Radove vrijedne 349 tisuće kuna  će sa 150 tisuća kuna sufinancirati Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a ostatak od 276 tisuća kuna je osigurala Općina Gornji Kneginec.

Komentari

19.04.2017. 19:49h Zadnja izmjena: 19.04.2017. 19:49

Foto: Općina Gornji Kneginec