obratite se gradskoj upravi

Grad Ivanec podmiruje troškove spaljivanja zapuštenih površina

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 10.04.2018. 17:35

Zadnja izmjena: 10.04.2018. 17:35

Ako imate zapušteno poljoprivredno zemljište na kome biste ponovno željeli zasijati pojedine kulture ili na njemu zasaditi voćnjak ili vinograd, ali to ne možete zbog pregustog raslinja, taj problem i ove godine možete riješiti u suradnji s Gradom Ivancem.

Za to je dovoljno obratiti se gradskoj upravi, koja će potom od vama najbližeg DVD-a naručiti i platiti mu uslugu kontroliranog spaljivanja raslinja na vašoj čestici. Za građane je, dakle, takva usluga potpuno besplatna, a uvjet njena korištenja jest da u roku godine dana zemljište ponovno privedete svrsi, odnosno da ga počnete obrađivati.

Riječ je o mjeri koja je ugrađena i u gradsku Odluku o uvjetima i mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom. Detalji vezani uz operativnu primjenu ove odluke dogovoreni su s Vatrogasnom zajednicom i DVD-ovima.

- Grad Ivanec će DVD-ovima stvarne troškove usluge spaljivanja podmiriti po njihovu cjeniku. Vjerujem da će i ove godine biti građana i OPG-ova koji će htjeti iskoristiti ovu gradsku subvenciju kojoj je cilj da se što više zapuštenih površina ponovno privede svrsi – poručio je gradonačelnik Milorad Batinić.

Pritom posebno naglašavamo da cilj ove mjere nije poticanje spaljivanja radi njihova čišćenja, već isključivo pomoć građanima u nastojanju da ponovno počnu obrađivati svoje površine.

Komentari