grad ivanec

Grad Ivanec roditeljima dijeli potpore za opremanje prvašića i školaraca, evo detalja

Objavljeno: 29.06.2022. 12:29

Zadnja izmjena: 29.06.2022. 12:29

Grad Ivanec poziva sve roditelje prvašića, kao i roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ivanca da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova opremanja djeteta za školu.

Roditelje prvašića Grad Ivanec poziva da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se moći izvršiti uplata 700 kuna potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Potpore će roditeljima biti uplaćene na njihove žiroračune, a pravo na nju imaju svi prvašići s prebivalištem na administrativnom području Grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom.

Za to je potrebno ispuniti obrazac na stranicama Grada te ga, zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima, dostaviti u gradsku upravu, na sljedeći način:

  • osobno, na prijemnom šalteru u prizemlju Gradske vijećnice, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
  • ili dostavom ispunjena obrasca na sljedeće e-mail adrese: [email protected][email protected]

Učenici od 2. do 8. razreda

Isto tako, Grad poziva roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola s prebivalištem na području Grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa. Grad će im troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji, a sežu 160-170 kuna za niže razrede i 300-400 kuna za više razrede. Roditelji za to trebaju popuniti obrazac na stranicama Grada te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u Grad:

- Što se tiče prvašića, riječ je o potpori koju Grad isplaćuje sa željom da roditeljima prvašića ublaži teret povećanih troškova opremanja djeteta uoči polaska u školu te im pomogne u nabavi školske torbe, pribora, bilježnica i slično. Potpornu mjeru nabavke radnih bilježnica i likovnih mapa Grad provodi treću godinu zaredom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa - navode iz Grada. 

Sve dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama Grada Ivanca.

Komentari