GRAD IVANEC

Grad Ivanec ulaganja u prometne površine povećao s 5,56 na 8,55 milijuna kuna

Objavljeno: 13.08.2021. 19:45

Zadnja izmjena: 13.08.2021. 19:47

Nedavnim rebalansom proračuna za 2021. godinu Grad Ivanecje uvelike je povećao izdvajanja u svom Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena modernizaciji prometnica i prometnih površina. 

O kolikom je povećanju riječ pokazuje i podatak da su prvobitno planirana sredstva za te namjene u iznosu od 5,73 milijuna povećana za čak 2,8 milijuna, što u konačnici iznosi8,55 milijuna kuna ili gotovo 50% više u odnosu na prvobitni plan.

Povećana sredstva najvećim su dijelom namijenjena uređenju dvaju odvojaka u Ulici Petra Preradovića u Ivancu. Tu će ubrzo započeti modernizacija sjevernog odvojka (bliže obilaznici), koji će pokrivati potrebe velikih poslovnih ulagača (SPAR) i dijela stambene zone, te južnog (bliže Osnovnoj školi), samo za potrebe stanara u stambenoj zoni.

Sjeverni odvojak je dug 170 metara, širine kolnika 5,5 m, s obostranim pješačkim stazama i zelenim pojasom. Južni odvojak je dug 144 metara, širine kolnika 4,5 metara, također s pješačkim stazama. Postavit će se i kandelaberska javna rasvjeta, kakva je i u ostatku ove zone.

Dodatnih 147.000 kuna je, uz već prije osiguranih 365.000 kuna, namijenjeno asfaltiranju strmih dionica nerazvrstanih cesta na području četiriju mjesnih odbora (Radovan, Bedenec, Ivanečka Željeznica, Salinovec).

Gradnja i rekonstrukcija

Također, zbog potreba otvaranja prometnica u novoj građevinskoj zoni koju Grad otvara na području Gmajne u Ivancu, osigurano je 190.000 kuna za izradu projektne dokumentacije te geodetskog i parcelacijskog elaborata.

Od ukupnih 8,55 milijuna kuna za prometne površine, 6,4 milijuna namijenjeno je gradnji i rekonstrukciji prometnica, prometnih površina i nogostupa.

K tomu, još 2,14 milijuna kuna Grad ulaže isključivo u modernizaciju nerazvrstanih cesta koja ove godine obuhvaća asfaltiranja u mjesnim odborima Gačice, Lukavec, Stažnjevec, Punikve, Ivanečka Željeznica, Kaniža, Osečka, Radovan, Škriljevec i Bedenec.

Što se tiče programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta, on je i dalje u tijeku, a danas je asfalt položen na dionicu prema Izletištu Pet hrasti u Salinovcu te na jednu dionicu u Punikvama.

 

Komentari