poticaji u lepoglavi

Lepoglava sa 100 tisuća kuna pomaže stočarstvo i tradicionalne obrte - evo uvjeta da dobijete novce

Objavljeno: 22.03.2017. 18:53

Zadnja izmjena: 22.03.2017. 18:55

Foto: Arhiva

Lepoglava i ove godine nastavlja s poticanjem poljoprivredne proizvodnje i upravo je objavila Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti koji će biti otvoren do studenog ove godine.

Radi se o 100 tisuća kuna koje će biti podijeljene OPG-ima, obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama s gradskog područja registriranima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Radi se o sljedeće tri mjere:

  • Za povećanje konkurentnosti gospodarskih aktivnosti dodijeliti će se ukupno 15.000 kuna za sufinanciranje nabave rasplodnih stada u govedarstvu, svinjogojstvu te ovčarstvu i kozarstvu te za sufinanciranje aktivnosti u svrhu modernizacije i postizanja što veće konkurentnosti. Potpore će se kretati u rasponu od 200 do 2000 kuna, odnosno do 25 posto vrijednosti opravdanih troškova.
  • Za očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga također će se dodijeliti ukupno 15.000 kuna za poticanje tradicionalne proizvodnje i usluga te za razvoj turističke ponude temeljene na tradicionalnim vrijednostima. Potpora će se odobravati u visini do 50 posto dokumentiranih troškova.
  • Za umjetno osjemenjivanje plotkinja izdvojeno je 70.000 kuna. Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koja za svoje krave i krmače koristi uslugu ovlaštene veterinarske organizacije. Subvencija će se isplaćivati u 100% iznosu za prvo umjetno osjemenjivanje plotkinje.

Na potpore mogu računati samo ona poljoprivredna gospodarstva koja nemaju dugovanja prema Gradu Lepoglavi. O dodatnim detaljima obavijestite se na web stranicama Grada ili u prostorijama gradskog Jedinstvenog upravnog odjela.

Komentari