U Lepoglavi i Klenovniku održane su tribine o gospodarenju otpadom u okviru projekta "Kam se koje smeće meće", kojeg s ciljem informiranja i educiranja građana o potrebi i načinu selektiranja otpada zajednički provode Grad Lepoglava i Općina Klenovnik.

U Lepoglavi je 8. studenog, a dan kasnije i u Klenovniku, održana javna tribina čija je tema bila upravo selektiranje i učinkovito gospodarenje otpadom.

Građane je u Lepoglavi i Klenovniku sa samim projektom i njegovim ciljevima upoznao direktor TKIC-a, Damjan Županić. Istaknuo je da će se tijekom provedbe projekta, ne ulazeći u rasprave o načinu i cijeni obavljanja poslova od strane koncesionara kojem su dodijeljeni poslovi zbrinjavanja otpada, građanima nastojati pružiti sve potrebne informacije o samom načinu selektiranja otpada i gospodarenju istim, a koje su u skladu sa zakonskim propisima i regulativama.

Građanima okupljenima na tribinama dane su informacije o načinu selektiranja otpada i to one za koje su pokazali najviše zanimanja - u koju kategoriju spada pojedini otpad te kamo se i kako odlaže.

Podršku građanima Grada Lepoglave u implementaciji mjera i načina pravilnog selektiranja i zbrinjavanja otpada pružit će i Grad Lepoglava. To je na tribini održanoj u Lepoglavi najavio gradonačelnik Grada Lepoglave, Marijan Škvarić istaknuvši pri tom važnost selektiranja otpada kao i potrebi za prilagodbom, suradnjom i razumijevanjem svih sudionika u procesu gospodarenja otpadom.

Osim informacija koje su građani dobili na tribinama, na kućne su im adrese dostavljeni letci s informacijama o selektiranju otpada, a u pripremi su i druge aktivnosti kojima će se građane informirati o potrebi i načinu selektiranja otpada. Jedna od njih je internet stranica čija je probna verzija predstavljena na tribini. Putem nje će građani na brz i jednostavan način moći doći do traženih informacija o načinu selektiranja otpada.

Komentari

12.11.2018. 14:49h Zadnja izmjena: 12.11.2018. 14:55