Javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave održat će se u srijedu, 18. siječnja u 17,00 sati, u prostorijama Grada Lepoglave.

Javna rasprava s uvidom u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave trajat će 10 dana i to od 16. siječnja, pa sve do 25. siječnja.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave nalazi se na oglasnoj ploči nositelja izrade, u prostorijama Grada Lepoglave, ali i na internet stranicama Grada Lepoglave http://www.lepoglava.hr/.

Ukoliko želite sudjelovati u javnoj raspravi, to možete učiniti  pristupanjem na javni uvid o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave, postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju, upućivanjem primjedbi i prijedloga, te mišljenja u pisanom obliku nositelju izrade na adresu Grada Lepoglave, Jedinstveni upravni odjel, Mihanovićeva 12,  tijekom trajanja javne rasprave, a najkasnije do zadnjeg dana javne rasprave, 25. siječnja.

 

 

Komentari

12.01.2017. 09:14h

Foto: Arhiva