grad lepoglava

Grad Lepoglava udrugama dodijelio 400.000 kuna za projekte i programe

Objavljeno: 09.06.2022. 08:56

Predstavnici organizacija civilnog društva čiji su programi i projekti putem javnog natječaja odabrani za financiranje sredstvima iz gradskog proračuna, potpisali su s Gradom Lepoglavom ugovore o njihovom financiranju.

Ugovore su potpisali predstavnici 37 udruga kojima je za provedbu odobrenih projekata i programa dodijeljeno ukupno 400.000 kuna. Riječ je o programima i projektima koji ostvaruju javne potrebe građana i doprinose razvitku i općem napretku Grada Lepoglave.

- Organizacije civilnog društva bogatstvo su ovog grada jer vrijednosti koje stvaraju ugrađuju u njegov razvoj. Nadam se da će, nakon dvije pandemijske godine i brojnih ograničenja kod provedbe aktivnosti, ove godine svi odabrani projekti i programi biti uspješno realizirani i biti na korist svim građanima Grada Lepoglave. Potrebno je istaknuti da se u periodu pandemije udruge imale punu potporu Grada Lepoglave o čemu govori i činjenica da im u to vrijeme nije bio smanjen iznos gradske potpore - rekao je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Uz organizacije civilnog društva s područja Grada Lepoglave, gradsku financijsku potporu ostvarile su i organizacije civilnog društva s drugih područja, a čiji će se programi i projekti provoditi na području Grada Lepoglave.

Komentari