prijave do 17. veljače

Grad Lepoglava udrugama predstavio detalje Javnog natječaja za projekte i programe

Objavljeno: 25.01.2017. 19:08

Zadnja izmjena: 25.01.2017. 19:08

Foto: Grad Lepoglava

Kako bi udrugama pružili sve potrebne informacije i detaljno ih informirali o uvjetima nedavno objavljenog Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga, Grad Lepoglava je organizirao tematsku radionicu na kojoj je udrugama predstavljen navedeni natječaj.

Zamjenik lepoglavskog gradonačelnika Hrvoje Kovač te savjetnica za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća uključena u provedbu natječaja, Maja Poje, nazočnim su predstavnicima udruga objasnili sve detalje vezane za natječaj, od dokumenta koje je potrebno priložiti uz prijavu, načina pripreme projekta i programa pa do načina same prijave i rokova podnošenja istih.

Sve programe i projekte koji stignu na natječaj ocijenit će neovisna evaluacijska komisija, a budući da je riječ o transparentnom i javnom postupku, zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač pozvao je udruge da izaberu predstavnika koji će pratiti njen rad.

Grad Lepoglava je ove godine iz svog proračuna osigurao 280 tisuća kuna za potporu realizacije projekata i programa udruga, a rok za podnošenje prijave na Javni natječaj je 17. veljače.

Komentari