Grad Ludbreg

Grad Ludbreg dodjeljuje božićnice studentima, evo kako se prijaviti

Objavljeno: 05.12.2023. 11:32

Zadnja izmjena: 05.12.2023. 11:32

Grad Ludbreg i ove godine dodjeljuje božićnice studentima.

Pravo na dobivanje božićnice ostvaruju studenti koji su upisani kao redovni studenti u akademsku godinu 2023./2024., imaju prebivalište na području Grada Ludbrega, nisu navršili 27 godina starosti i nisu korisnici nikakvih stipendija. Studenti koji ispunjavaju uvjete mogu na propisanom obrascu koji se nalazi na mrežnoj stranici Grada Ludbrega dostaviti prijavnicu do 15. prosinca isključivo na e-mail adresu [email protected]. Uz prijavnicu, studenti su dužni dostaviti uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2023./2024. kao redovni studenti, presliku važeće osobne iskaznice, presliku kartice tekućeg računa na kojoj je vidljiv IBAN.

Komentari