Grad Ludbreg donio je Odluku kojom će za mjesec ožujak sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega i Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2020. godini, osigurati sufinanciranje.

Roditelji čija djeca pohađaju Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg određuje se za mjesec ožujak plaćanje 50 posto utvrđenog iznosa, a ista je preporuka i za plaćanje odnosno sufinanciranje roditelja čija djeca pohađaju dječje vrtiće „Iskrica-Bernarda Varga“ i „Smjehuljica“. Grad Ludbreg će od 1. travnja 2020. godine pa do početka redovnog rada vezanog uz prijam djece u svim dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega osigurati iznos sufinanciranja u iznosu od 800,00 kuna po djetetu na bazi broja djece u ožujku mjesecu.

Komentari

23.03.2020. 14:52h Zadnja izmjena: 23.03.2020. 14:55