GRAD LUDBREG

Grad Ludbreg kreće u izradu Plana razvoja održivog prometa i mobilnosti do 2027. godine

Objavljeno: 20.04.2021. 18:39

Zadnja izmjena: 20.04.2021. 18:42

 Grad Ludbreg kreće u izradu Plana razvoja održivog prometa i mobilnosti do 2027. godine, kako bi se mogle ostvariti razvojne ideje te planirani programi i projekti iz područja prometa i mobilnosti.

Kako bi se osigurala visoka kvaliteta života građana, potrebno je osigurati kvalitetu javne infrastrukture i dostatnost komunalnih i ostalih djelatnosti od općeg interesa, posebno u segmentu prometa, prometne infrastrukture, novih načina mobilnosti, usluga za građane koje se odnose na sigurnost i dostupnost lokalnih usluga, a sve u cilju održavanja prihvatljivih cijena za građane Grada Ludbrega te okolnih naselja koje gravitiraju Ludbregu kao mjestu gdje mogu konzumirati određene javne usluge poput zdravstvene zaštite, usluga javnopravnih tijela, usluga tijela županijske i lokalne uprave te ostalih stavki koje su im potrebne za nesmetano obavljanje svojih svakodnevnih djelatnosti.

Potrebno je da gradovi kontinuirano rade na unapređenju svih vrsta infrastrukture te iste razvija na principima digitalizacije i pametnih tehnologija, zelenog gospodarstva, novih tehnoloških i policy rješenja te da stvori povoljne okolnosti da se iskoriste značajna sredstva iz EU fondova koja će biti dostupna u novom programskom razdoblju.

Iz navedenih razloga potrebno je izraditi strateški dokument kako bi se mogle ostvariti razvojne ideje te planirani programi i projekti iz predmetnog područja prometa i mobilnosti pa Grad Ludbreg kreće u izradu Plana razvoja održivog prometa i mobilnosti do 2027. godine.

Komentari