GRAD LUDBREG

Grad Ludbreg predstavljen na Konferenciji o dobroj ekonomiji održanoj u Zagrebu

Objavljeno: 23.04.2021. 19:23

Zadnja izmjena: 23.04.2021. 19:30

Na Konferenciji o dobroj ekonomiji, koja je održana u Zagrebu u organizaciji Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG), predstavljen je i Grad Ludbreg.

Ovogodišnja Konferencija o dobroj ekonomiji održana je u sklopu ZMAG-ovog projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju koji promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te, kroz multisektorsku suradnju, potiče participativni pristup u kreiranju javnih politika za poboljšanje kvalitete života i upravljanje održivim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici.

Konferencija o dobroj ekonomiji svake godine okuplja aktiviste i pojedince koji stvaraju i žive različite oblike alternativne ekonomije, grade modele dobre ekonomije i svojim radom podržavaju i ojačavaju lokalne zajednice i društva te upravljaju poduzetničkim i ekonomskim procesima na održiv i solidaran, etičan i društveno koristan način. U fokusu svakog izdanja su stvarne inspirativne priče i postojeći modeli dobre prakse iz Hrvatske i svijeta, a tema ovogodišnje konferencije bila je razvoj gradova i općina Republike Hrvatske prema principima društvene i solidarne ekonomije.

Dobre priče iz gradova predstavili su gradonačelnici Ludbrega – Dubravko Bilić i Pregrade – Marko Vešligaj, dogradonačelnici Koprivnice – Ksenija Ostriž i Cresa – Marin Gregorović i voditelj LAG-a Laura iz Zadarske županije Ivan Čupić, ali i međunarodni gosti.

Partneri i podržavatelji konferencije su: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Švicarsko–hrvatski program suradnje, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

Komentari