Grad Ludbreg je na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu prijavio projekt Izvođenje konzervatostrskih i restauratorskih radova u Crkvi Srca Isusova u Apatiji.

Ukupan iznos projekta jest 35.000 kuna, Ministarstvo kulture dodijelio je 15.000 kuna, dok ostatak sredstava od 20.000 kuna snosi Grad Ludbreg kao korisnik.

Ovim projektom planiraju se napraviti konzervatorsko restauratorski radovi slikanog žbukoreza u Crkvi Srca Isusova. Zidani oslik u tehnici žbukoreza kojim su dekorirani unutrašnji zidovi i svodovi kapele nalazi se u izuzetno lošem stanju s brojnim mehaničkim i kemijskim oštećenjima. S ciljem sanacije oštećenja potrebna je pretkonsolidacija i konsolidacija slikanog žbukoreza. U radovima pretkonsolidacije i konsolidacije izvest će se opšivavanje rubova, oslabljenih dijelova žbukoreza i injektiranje žbukanog sloja na mjestima na kojima se odvaja od cigle.

Ciljevi koji se planiraju ostvariti ovim projektom odnose se na adekvatnu restauraciju kulturnog dobra s namjerom sprečavanja njegovog danjeg propadanja. Projekt se planira provesti u vremenskom periodu od 12 mjeseci.

Komentari

02.07.2020. 08:49h Zadnja izmjena: 02.07.2020. 08:49