u sklopu bolnice

Grad Novi Marof donirao 30 tisuća kuna za asfaltiranje kruga marofske bolnice

Objavljeno: 18.10.2018. 14:22

Zadnja izmjena: 18.10.2018. 14:31

Foto: Arhiva

U rujnu ove godine Grad Novi Marof donirao je 30 tisuća kuna za asfaltiranje kruga marofske bolnice, a radi se o manjim internim prometnicama u sklopu bolnice koje povezuju odjele i pomoćne zgrade.

Gradonačelnik Grada Novog Marofa, Siniša Jenkač poručio je kako je investicija u taj objekt opravdana i logična: "Ovom malom financijskom potporom podsjećamo na značaj naše bolnice za naš Grad, a i za širu okolicu. Osim prvotne svrhe tog objekta tu je i kulturni aspekt cijele priče. Dvorac Erdody zauvijek će biti jedan od kulturnih simbola Grada Novog Marofa" - rekao je Siniša Jenkač.

 

Komentari