Nove odluke

U Novom Marofu povećat će se broj stipendija - pročitajte uz koji uvjet

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Novog Marofa, prihvaćene su brojne odluke zahvaljujući velikom broju prijavljenih i realiziranih projekata pri čemu su povučena značajna sredstva s nacionalne razine ili iz fondova EU.
Objavljeno: 01.02.2019. 12:49

Zadnja izmjena: 03.02.2019. 11:16

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Novog Marofa, prihvaćene su brojne odluke zahvaljujući velikom broju prijavljenih i realiziranih projekata pri čemu su povučena značajna sredstva s nacionalne razine ili iz fondova EU.

Između ostalog, prihvaćen je i prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Marofa. Tom je odlukom ustrojen i Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i programe i fondove Europske unije. Vijećnici su donijeli i odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odredištu na području grada. Donijeta je odluka o najmanjem mogućem iznosu prema zakonu od 150 kuna po ležaju.

Uz određivanje spomenutog paušalnog iznosa vijećnici su donijeli i odluke o visini komunalne naknade i doprinosa što je također bilo nužno jer se radi o usklađivanju sa novim zakonskim okvirima. Prihvaćene odluke ne donose velike promjene u odnosu na postojeće stanje izuzev kod komunalne naknade za staračka domaćinstva. Naime, došlo je do povećanja cenzusa za oslobađanje komunalne naknade za spomenuta domaćinstva sa dosadašnjih 500 na tisuću kuna mjesečno po članu domaćinstva.

Osim ove dobre vijesti za mještane Novog Marofa treće životne dobi Gradsko je vijeće donijelo odluku koja ide u korist novomarofskih studenata. Naime, prihvaćenim izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama povećat će se njihov broj.

- Zbog nastojanja da se gradskim stipendijama pomogne što većem broju studenata u njihovom studiranju donijeli smo odluku s ciljem povećanja broja stipendija. Tako se po kriteriju nadarenosti osnovni uvjet za prijavu na natječaj za studente 2. i viših godina studija, prosjek ocjena, spušta sa 3,5 na 3,3 - pojasnio je gradonačelnik Jenkač.

Inače, od ove sjednice svoj vijećnički mandat aktivirao je i vijećnik Denis Kovačić iz redova HDZ-a ujedno i ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama. 

Komentari