pozivaju se građani

Grad Prelog dodijeliti će javna priznanja: počasni građanin, životno djelo, grb grada Preloga, plaketu...

Objavljeno: 11.10.2018. 15:56

Zadnja izmjena: 11.10.2018. 16:03

Grad Prelog poziva građane i pravne osobe na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga, te da dostave pismeni prijedlog i obrazloženje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga najkasnije do 12. studenoga.

Javna priznanja Grada Preloga su:

  • Počasni građanin Grada Preloga: Može biti proglašena fizička osoba koja je svojim zaslugama, postupcima i djelovanjem znatno pridonijela razvoju, značaju i ugledu Grada Preloga. 
  • Nagrada Grada Preloga za životno djelo: Dodjeljuje se fizičkim osobama za - osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva, zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu, zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, humana djela Nagrada Grada Preloga za životno djelo može se dodijeliti samo jednoj osobi u jednoj godini.
  • Grb Grada Preloga: Dodjeljuje se fizičkim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva, zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu, uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, humana djela, zapaženu građansku hrabrost u tekućoj godini. Svake godine mogu se dodijeliti najviše 3 Grba
  • Plaketa Grada Preloga: Može se dodijeliti prijateljskim jedinicama lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, te domaćim i stranim fizičkim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Prelogom. Svake godine mogu se dodijeliti najviše 5 Plaketa Grada Preloga. 

Komentari